Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Хрватска

Последње ажурирање 16.10.2023.
Погледајте све валуте у Хрватска куна (HRK)

Минимална бруто зарада

Применљиво
700 EUR

Зарада по категорији

Неквалификовани

780 EUR месечно 4,48 EUR по сату
820 EUR

Квалификован

870 EUR
950 EUR
1.000 EUR

Специјалиста

1.050 EUR
1.100 EUR

Надзорник

1.170 EUR
1.240 EUR
1.400 EUR

Професионалци

1.450 EUR
1.600 EUR
2.000 EUR

Дневно

8 час

Седмично

40 часови
Информације
Радници неким данима могу радити више од 8 ч. дневно, до 56 сати седмично (60 код сезонских послова) а неким данима мање од 8 сати дневно/56 сати седмично, али на крају овог периода просечно радно време мора бити 40 сати седмично. У том случају не постоји прековремени рад.

Прековремени рад

10 часови седмично
180 часови годишње
250 часови годишње (ку - где је применљив)

Преломи

након 6 сати рада
30 минуте
Део стандардног радног времена
Плаћено

У Хрватска

Надокнада за пут

Надокнада на основу цене јавног превоза

Топли оброк

20 до 26,54 EUR по дану
15 до 20 EUR по дану

Надокнада за смештај

Трошкове смештаја на градилишту у складу са пореском регулативом, сноси послодавац.

Путни трошкови/дневна надокнада

20 - 26,54 EUR

Прековремени рад

30 % од сатнице

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
30 % од сатнице

Рад суботом

Рад суботом се сматра за нормално радно време.

Рад недељом

Допуштено
30 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено
50 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
10 % од сатнице

Опасан посао

5 % за утицај фактора окружења
5 до 50 % за физичко и психичко оптерећење
Информације
ФИЗИЧКО И ПСИХИЧКО ОПТЕРЕЋЕЊЕ - рад возача тешких моторних возила у јавном саобраћају - рад тешком грађевинском машинеријом, - рад на висини изнад 25м........мин. 15% - рад на дубини у уским каналима и рововима дубљим од 3м .........мин. 10% - рад на висећим скелама ........мин. 25% - рад на прокопавању тунела и подупирању стења/....мин. 30-40% - минирање и детонирање у рудницима .....мин. 25 % - кесонски и ронилачки радови......мин. 50%

Плаћање приправности

70 % од сатнице (не мање од законом одређене минималне зараде)

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
300 EUR годишњи одмор
100 EUR божић

Додатне компоненте зараде

0,5 % по години стажа
Плаћено месечно

Број празника

20 дана годишње за 5 радних дана/седмично
24 дана годишње за 6 радних дана/седмично
Информације
Сваке 4 године стажа, добија се додатни дан, све до 25/30 дана

Државни празници

13 дана годишње
1. јануар
6. јануар
Ускршњи понедељак
1 мај
Духови (Пентекост)
22. јун
25. јун
5. август
15. август
8. октобар
1. новембар
25. и 26. децембар

Издаци за социјалну заштиту

15 % у колони i
5 % у колони ii
Информације
Доприноси које плаћа послодавац и који се обрачунавају на годишњу зараду: допринос за државно здравствено осигурање 15%, допринос за повреде на раду 0,5%, допринос за незапослене 1,7%

Порез на доходак

20 до 30 %
Информације
Локални порез од 0% до 18% у зависности од општине

Додатни пензиони фондови

само колона III – није обавезно

Обољење/болест

Дан 1 до 42 : 70 %

Повреде на раду/незгоде

100 %

Информације Контакти

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Тел. +385992536590
Можете нас контактирати на следећим језицима
Хрватски, Енглески, Српски, Словеначки, Шпански