Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Немачка

Последње ажурирање 7.5.2021.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Важи за привремене раднике
12,85 EUR по сату грађевински радник без искуства (платни разред ц) немачка
15,7 EUR по сату грађевински радник са искуством (платни разред б) (западна немачка)
15,55 EUR по сату грађевински радник са искуством (платни разред б) (берлин)

Зарада по категорији

19,27 до 24,19 EUR по сату (западна немачка)
18,29 до 22,91 EUR по сату
19,08 до 23,9 EUR по сату (берлин)

Дневно

Понедељак до четвртак 8 часови зимски период децембар до март
Петак 6 часови зимски период децембар до март
Понедељак до четвртак 8,5 часови од априла до новембра
Петак 7 часови од априла до новембра

Седмично

41 часови од априла до новембра
38 часови зимски период

Прековремени рад

2 часови по дану максимум

У {име државе}

Надокнада за пут

0,2 EUR по км својим колима - mаксимално 20 еура/дан

Топли оброк

4,09 EUR западна немачка, само ако је радник ван свог дома дуже од 10 сати

Надокнада за смештај

24 EUR по дану

Прековремени рад

25 % од сатнице

Ноћни рад

Од 20:00 до 05:00
20 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
ако раднички савет да свој пристанак, нема премија

Рад недељом

Допуштено - ако државни органи дају пристанак
75 % од сатнице

Рад на државне празнике

Допуштено - ако државни органи дају пристанак
Макс. 200 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено - ако раднички савет да свој пристанак

Опасан посао

0,3 до 71,6 EUR по сату

Годишња надокнада за годишњи одмор

20 % од бруто зараде

13. плата

Макс. 113 часови зарада - у већини делова западне немачке

Број празника

30 дана годишње
Информације
Законски минимум је 20 дана/годишње Друштвени партнери су се договорили о 30 дана/годишње за грађевински сектор

Државни празници

Око 12 дана годишње
Информације
Државни празници се мењају од региона до региона.

Издаци за социјалну заштиту

20 %

Порез на доходак

Променљиво
Информације
Порез на доходак се израчунава на основу прихода радника и породичног статуса (у браку или не, деца, приход од супруга/супруге/партнера)

Додатни пензиони фондови

9,2 EUR месечно
Информације
минимално додатно одбијање за пензију код грађевинских радника

Обољење/болест

Седмица 1 до 6 : 100 % плаћа послодавац
Након седмице 6 : 90 % плаћа здравствено осигурање макс. нето

Информације Контакти

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Можете нас контактирати на следећим језицима
Бугарски, Енглески, Немачки, Пољски, Румунски

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
T. +496995737244
Можете нас контактирати на следећим језицима
Немачки, Енглески