Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Литванија

Последње ажурирање 5.3.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

2,45 EUR по сату
400 EUR месечно
Информације
Минимална зарада се плаћа само за неквалификовани рад

Зарада по категорији

Неквалификовани

400 EUR месечно

Квалификован

> 400 EUR месечно

Просечна зарада (назнака)

777,7 EUR месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

12 часови седмично
180 часови годишње

Преломи

Ручак

1 час

Посебни услови

36 часови седмично

У Литванија

Путни трошкови/дневна надокнада

5,7 EUR по сату

Долази из {име државе}

Путни трошкови/дневна надокнада

Применљиво
Информације
То зависи у којој држави радник обавља привремени рад

Прековремени рад

100 % од просечне зараде

Ноћни рад

22:00 до 06:00
150 % од сатнице
Информације
Формула: Основна месечна зарада * 12 месеци * 1,5. Ноћни рад је 7 сати макс.

Рад суботом

200 % од сатнице

Рад недељом

200 % од сатнице

Рад на државне празнике

200 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено

Допунске пензионе шеме за одређена занимања

Не важи за привремене раднике

Додатне компоненте зараде

Применљиво

Број празника

20 дана годишње у радној седмици од 5 дана
24 дана годишње у радној седмици од 6 дана

Државни празници

12 дана годишње
Нова година
16 фебруар литвански дан обнове државности
11 март литвански дан независности
Ускрс
Ускршњи понедељак
Празник рада
Ивањдан
6 јули дан државе
Дан вазнесења
Дан свих светих
Бадње вече
Божић

Издаци за социјалну заштиту

30,98 %

Додатна социјална заштита

3 %

Порез на доходак

15 %

Додатни пензиони фондови

2 %

Обољење/болест

Дан 1 до 2 : 80 до 100 % зараде од стране послодавца
Од дан 3 : 80 % зараде од стране државног фонда социјалне заштите (sodra)

Повреде на раду/незгоде

100 % зараде
Информације
Ако дође до незгоде на послу или на путу до/са посла то се сматра осигураним догађајем

Информације Контакти

Lithuanian industry trade union federation

J. Basanavičiaus g. 29A
LT-03109 Vilnius
Lietuva
Тел. +370 5 230590
Можете нас контактирати на следећим језицима
Енглески, Литвански