Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Луксембург

Последње ажурирање 12.3.2019.
Погледајте све валуте у Eуро (€)

Минимална бруто зарада

Применљиво
11,1154 EUR по сату за неквалификоване раднике
1.922,96 EUR месечно за неквалификоване раднике
13,3385 EUR по сату за квалификоване раднике
2.307,56 EUR месечно за квалификоване раднике

Зарада по категорији

Неквалификовани

11,3728 EUR до 13,6474 EUR по сату : високоградња и нискоградња
11,1154 EUR до 14,036 EUR по сату : друго

Квалификован

14,1135 EUR до 15,5394 EUR по сату : високоградња и нискоградња
13,3385 EUR до 15,3352 EUR по сату : друго

Специјалиста

17,7298 EUR по сату : високоградња и нискоградња
14,0073 EUR до 19,863 EUR по сату : друго

Надзорник

19,1979 EUR по сату : високоградња и нискоградња
14,0073 EUR до 19,863 EUR по сату : друго

Почетници/млади радници

Информације
Образовни систем, сви шегрти изнад 18 година старости: плаћање које одговара минималној заради за неквалификоване раднике. Сви шегрти испод 18 година старости: надокнада за обуку у складу са сектором, нивоом учења и типом добијеног сертификата

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

10 часови по дану
48 часови седмично

Преломи

Ручак

30 минуте
Неплаћено
Плаћене паузе :
Високоградња и нискоградња : 15 минуте уз најмање 9 радних сати
Радници на покривању крова : 15 минуте

У {име државе}

Надокнада за пут

Информације
- Високоградња и нискоградња: Послодавац организује превоз радника од места становања до градилишта - Остало: када користите приватни аутомобил, фирма плаћа надокнаду по километру обично ограничену на раздаљину од седишта фирме до локације градилишта.

Надокнада за смештај

Само за рад у иностранству
Информације
Рад у иностранству: нормално >50 км од границе и/или када послодавац не може обезбедити превоз

Путни трошкови/дневна надокнада

744 EUR по дану за рад у иностранству
Информације
Рад у иностранству: нормално >50 км од границе

Прековремени рад

40 % по сату
Информације
Прековремени рад остаје као посебана околност (хитна поправка, хитан рад са бетоном, неподесне локације за друге раднике, производња постројења и одвијање саобраћаја). Служба HR мора дати пристанак. Инспекција за рад и запошљавање као и социјална заштита морају бити информисани у случају рада недељом, на државни празник и ноћу.

Ноћни рад

Од 22:00 до 06:00
50 % по сату
Након 5 дан(и) : 20 % по сату - при редовном планирању

Рад недељом

100 % по сату

Рад на државне празнике

100 % по сату
Информације
Рад на нерадни дан због празника се мора надокнадити још једним даном годишњег одмора

Опасан посао

0,5 EUR по сату - високоградња и нискоградња
10 % по сату - фарбари
Информације
Високоградња и нискоградња: прљави радови, рад на води и уз значајан ниво блата, висеће скеле више од >15 м од тла, употреба хидрауличних чекића на багерима и пнеуматских пијука тежих од 15 кг, шахтови и тунели са отворима испод 1м и дубљим од 3,6 м и превоз ADR материја. Фарбари: покривање спрејом, употреба опасних хемикалија, пескирање, рад напољу без скеле на висини >6 м или фарбање фасада помоћу мердевина на извлачење осим фарбања прозора и затварача прозора.

Плаћање приправности

Лифт монтери: 2,9994 €/дан - 6,4079 €/дан (суботом, недељом, државним празником) индексирано
Инсталатери санитарија-грејања и климатизације: по договору са запосленим
Информације
Лифт монтери: лимит приправности од 128 сати/седмично.

Додатне компоненте зараде

Високоградња и нискоградња: 5 % од бруто зараде
Фарбари, лифт монтери: 5 % од бруто зараде
Електричари: 2 % од бруто зараде
Радници за покривање крова: 2,5 до 5 % од бруто зараде (у зависности од стажа у фирми)
Инсталатери санитарија-грејања и климатизације: 2 до 5 % од бруто зараде (у зависности од стажа у фирми)
Постављачи плочица 150 EUR годишње као надокнада за опрему
Плаћено децембар

Друго

80 % за сате који нису плаћени пре краја месеца
Информације
Првих 16 сати је одговорност послодавца. За остало, одговорност плаћања преузима држава

Број празника

25 дана
27 дана у високоградњи и нискоградњи
26 дана за фарбаре, кровопокриваче, електричаре
25 до 29 дана за лифт монтере
Информације
Колективни годишњи одмори: - Високоградња и нискоградња: Лето: 15 дана + празник, 15. август, са почетком од последњег петка у јулу. Зима: 10 дана + празници (датум се договара). - Гипсари/фасадери: 14 дана са почетком од последње суботе у јулу. - Инсталатери санитарија-грејања и климатизације (осим инсталатера расхладних уређаја): 15 дана у августу.

Државни празници

10 дана
1. јануар
Ускршњи понедељак
1 мај
Вазнесење Христово
Понедељак духова
23. јун
15. август
1. новембар
25. и 26. децембар

Издаци за социјалну заштиту

2,8 % за здравствено осигурање
8 % за пензионо осигурање
1,4 % за осигурање здравствене неге

Порез на доходак

0 до 40 % према класи опорезивања и позиције прихода на званичној скали опорезивања
0,5 % привремени порез ради уравнотежења државног буџета
Информације
Klasa 1: posebno samци и неожењени. Класа 1a: дугогодишње удовице/удовци, запослени са зависним дететом/децом, старијим особама, особе са боравком ван државе ако један од супружника остварује примања у Луксембургу. Класа 2: парови који су заједнички опорезовани, удовице/удовци и разведени/раздвојени мање од 3 године, особе са боравком ван државе ако се 50% прихода породице остварује у Луксембургу.

Обољење/болест

100 %
Информације
77 дана на терет послодавца (референтни период 12 месеци) базирано на вишој заради за 3 месеца пре боловања. Након 77. дана, Државни здравствени фонд плаћа боловање до 52 седмице у периоду од 104 седмице).

Повреде на раду/незгоде

100 %
Информације
77 дана на терет послодавца (референтни период 12 месеци) базирано на вишој заради за 3 месеца пре боловања. Након 77. дана, Државни здравствени фонд плаћа боловање до 52 седмице у периоду од 104 седмице).

Информације Контакти

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Можете нас контактирати на следећим језицима
Немачки, Француски, Португалски