Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Северна Македонија

Последње ажурирање 29.6.2023.
Погледајте све валуте у Северно Македонски денар (MKD)

Минимална бруто зарада

29.740 MKD месечно

Зарада по категорији

Просечна зарада (назнака)

51.390 MKD месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прековремени рад

8 часови седмично
190 часови годишње
Информације
Ако је применљиво, при 190 сати годишње радник добија додатну плату која одговара просечној месечној плати у држави

Преломи

Остало

12 часови између смена

Ручак

30 минуте након 4 сати рада
Део стандардног радног времена
Плаћено

Посебни услови

Макс. 3 месеци годишње
Информације
Важи за послове са високим ризиком у складу са посебним прописима

У Северна Македонија

Надокнада за пут

8 % просечне нето месечне плате у држави

Топли оброк

У зависности од уговора

Надокнада за смештај

Уз уговор послодавца

Прековремени рад

35 % од сатнице
50 % од сатнице рад недељом

Вечерњи рад

Није дозвољено

Ноћни рад

Допуштено
Од 22:00 до 06:00
35 % од сатнице

Рад суботом

Допуштено
35 % од сатнице

Рад недељом

Допуштено
35 % од сатнице

Рад на државне празнике

Није обавезно
Допуштено
50 % од сатнице

Рад по сменама

Допуштено
0,5 % од сатнице

Плаћање приправности

Применљиво
70 % зараде

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
Мин 40 % макс. 100 % просечне нето месечне плате у држави
Плаћено након 6. месеца рада у току године

Стаж

Након 57 године за жене
Након 59 године за мушкарце

Допунске пензионе шеме за одређена занимања

Не важи за привремене раднике

Друго

70 % од сатнице

Број празника

20 до 26 дана
Информације
Општи колективни уговор у приватном сектору и општи колективни уговор у државном сектору

Државни празници

12 дана
Нова година
7 јануар православни божић
8 јануар
Ускршњи понедељак
Празник рада
24 мај св. ћирило и методије
2 август дан републике
8 септембар дан независности
11 октобар дан устанка
23 октобар дан македонске револуционарне борбе
8 децембар св. климент охридски
Први дан Рамазана (Бајрам)

Издаци за социјалну заштиту

18,8 % пензионе услуге
7,5 % здравствено осигурање
1,2 % надокнада за запослење
0,5 % професионално обољење

Додатна социјална заштита

10 % од нето зараде
Информације
Није обавезно

Порез на доходак

10 % од бруто зараде

Обољење/болест

До 15 дана : 70 % од бруто зараде
15 до 30 дана : 90 % од бруто зараде
Након 30 дана : покрива фонд осигурања

Повреде на раду/незгоде

100 %

Информације Контакти

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Тел. +389 2 3217 521
Можете нас контактирати на следећим језицима
Бугарски, Хрватски, Енглески, Македонски, Српски