Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Албанија

Последње ажурирање 8.7.2019.
Погледајте све валуте у Албански лек (ALL)

Минимална бруто зарада

26.000 ALL месечно

Зарада по категорији

Неквалификовани

26.000 ALL до 30.000 ALL месечно

Квалификован

30.000 ALL до 50.000 ALL месечно

Специјалиста

50.000 ALL до 70.000 ALL месечно

Надзорник

45.000 ALL до 60.000 ALL месечно

Почетници/млади радници

35.000 ALL до 45.000 ALL месечно

Професионалци

60.000 ALL до 120.000 ALL месечно

Дневно

8 часови по дану
Информације
За раднике испод 18 година старости не дуже од 6 сати

Седмично

40 часови

Прековремени рад

8 часови седмично
Информације
Није дозвољен додатни прековремени рад када радник испуни 48 сати рада седмично.

Преломи

30 минуте до 8 часови посла
Преко 8 часови : 30 додатно минуте
Део стандардног радног времена
Плаћено

Посебни услови

Посебни радни сати се дефинишу у појединачном или колективном уговору између страна.

У {име државе}

Надокнада за пут

Информације
Уговором између две стране до 20% месечне зараде се обезбеђује у виду бонова или готовине. (укључује надокнаду за пут, надокнаду за храну, надокнаду за смештај)

Топли оброк

Информације
Уговором између две стране до 20% месечне зараде се обезбеђује у виду бонова или готовине. (укључује надокнаду за пут, надокнаду за храну, надокнаду за смештај)

Надокнада за смештај

Информације
Уговором између две стране до 20% месечне зараде се обезбеђује у виду бонова или готовине. (укључује надокнаду за пут, надокнаду за храну, надокнаду за смештај)

Долази из {име државе}

Надокнада за пут

Информације
Како је то дефинисано у појединачном или колективном уговору између страна.

Топли оброк

Информације
Како је то дефинисано у појединачном или колективном уговору између страна.

Надокнада за смештај

Информације
Како је то дефинисано у појединачном или колективном уговору између страна.

Прековремени рад

Мин 25 % од сатнице

Вечерњи рад

Мин 20 % од сатнице
Мин 150 ALL по сату
Од 19:00 до 22:00

Ноћни рад

Мин 50 % од сатнице
Од 22:00 до 06:00
Информације
Ноћни рад није дозвољен за раднике испод 18 година старости и оне проглашене инвалидима

Рад суботом

Мин 25 % од сатнице
Информације
Рад у дане викенда или на дан званичног празника се додатно награђује за износ не мањи од 25% или додатним данима годишњег одмора у једнаком износу дужине извођеног посла плус додатном паузом не мањом од 25% трајања овог посла, што се узима седмицу пре или после завршетка.

Рад недељом

Мин 25 % од сатнице
Информације
Рад у дане викенда или на дан званичног празника се додатно награђује за износ не мањи од 25% или додатним данима годишњег одмора у једнаком износу дужине извођеног посла плус додатном паузом не мањом од 25% трајања овог посла, што се узима седмицу пре или после завршетка.

Рад на државне празнике

Није обавезно
Информације
Рад у дане викенда или на дан званичног празника се додатно награђује за износ не мањи од 25% или додатним данима годишњег одмора у једнаком износу дужине извођеног посла плус додатном паузом не мањом од 25% трајања овог посла, што се узима седмицу пре или после завршетка.

Рад по сменама

Допуштено

Опасан посао

Информације
Дефинисано у појединачном или колективном уговору између страна.

Годишња надокнада за годишњи одмор

Применљиво
100 % зараде
Информације
Зарада исплаћена за годишњи одмор је оно што би запослени зарадио да није остварио допуштење.

13. плата

1 месец зарада
Информације
Посебна надокнада се исплаћује на додатну зараду ако је тако предвиђено уговором

Стаж

Након 10 године

Друго

Мин 187,5 ALL по сату
Мин 50 % од сатнице

Број празника

28 дана годишње

Државни празници

14 дана
1 јануар
2 јануар
15 март дан лета
22 март норуз
Православни Ускрс
1 мај празник рада
Дан велике жртве
Курбан-бајрам
19 октобар срећа мајке терезе
28 новембар дан заставе и независности
29 новембар дан ослобођења
8 децембар национални дан младости
25 децембар божић
Информације
Запослени има право да буде плаћен за дане државног празника. Када државни празник пада за викенд, празник се пребацује на понедељак.

Издаци за социјалну заштиту

9,5 %
2.470 ALL : мин плата
10.893 ALL : макс. плата

Додатна социјална заштита

1,7 %
442 ALL : мин плата
1.949 ALL : макс. плата

Порез на доходак

0 до 30.000 ALL : 0
30.001 до 150.000 ALL : 13 % од износа изнад 30.000 ALL
150.001 ALL : 13.000 ALL + 23 % од износа изнад 150.000 ALL

Обољење/болест

До 60 % за 6 месеци ако имате преко 10 година радног искуства
80 % након 6 месеци
Информације
Првих 14 дана боловања плаћа послодавац а остатак боловања све до краја периода од 6 месеци плаћа установа социјалне заштите

Повреде на раду/незгоде

80 % за 6 месеци

Информације Контакти

FSNDSHPSH

T. 0035567298237
Можете нас контактирати на следећим језицима
Албански

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
T. 00355682246074
Можете нас контактирати на следећим језицима
Албански, Енглески, Француски, Италијански