Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Пројекат

Ова веб локација је резултат пројекта EFBWW (Европски савез грађевинских радника и столара) уз финансијску подршку Eвропске комисије (DG EMPL).

Why this website?

Привремено исељење а посебно привремено запошљавање од виталне је важности за грађевински сектор, обзиром да он поседује високо покретљиву радну снагу, високу тражњу за квалификованим и неквалификованим радницима и снажну конкуренцију међу компанијама. Међутим, “једнака цена рада за исти посао на истом радном месту” се не поштује увек.

Ова веб локација помаже радницима да добију информације о својим правима унутар сектора које су концизне и лако доступне. Радници ће такође бити у могућности да контактирају синдикате у својој држави порекла или држави домаћину како би добили директну подршку.

На европском нивоу, ова иницијатива одговара Директиви 2014/67/EC која истиче важност побољшаног приступа и транспарентности правила и услова запослења унутар различитих држава чланица ЕУ како би се осигурала примена Директиве 96/71/EC и на тај начи заштитила права привремених радника.

Све информације су доступне на свим званичним језицима Европске уније.