Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hanke

Tämä verkkosivusto on syntynyt EFBWW:n (Euroopan rakennus- ja puutyöväen liiton) toteuttamasta hankkeesta, jota on taloudellisesti tukenut Euroopan komissio (työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto).

Miksi tämä verkkosivusto on perustettu?

Tilapäinen maahanmuutto ja erityisesti työntekijöiden lähettäminen on erittäin merkityksellisessä asemassa rakennusalalla, koska alalla on erittäin liikkuvaa työvoimaa, suuri kysyntä koulutetulle ja kouluttamattomalle työvoimalle ja kovaa kilpailua yritysten välillä. Kuitenkaan periaatetta ”sama palkka samasta työstä samalla työpaikalla” ei aina noudateta.

Tämä sivusto auttaa työntekijöitä saamaan alakohtaista tietoa omista oikeuksistaan tiiviissä ja helposti saatavilla olevassa muodossa. Näiden kautta työntekijät voivat myös ottaa yhteyttä suoraan oman kotimaansa tai isäntämaan ammattiliittoihin.

Euroopan tasolla tämä aloite on vastaus direktiiviin 2014/67/EY, joka korostaa työehtojen ja -edellytysten paremman saatavuuden tärkeyttä ja läpinäkyvyyttä EU:n eri jäsenvaltioissa, jotta voidaan taata, että direktiiviä 96/71/EY sovelletaan oikein ja että lähetettyjen työntekijöiden oikeuksia puolustetaan.

Kaikki tiedot on saatavana Euroopan unionin virallisilla kielillä.