Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Päivitetty viimeksi 12.3.2019
Näytä kaikki summat valuuttana Euro (€)

Minimibruttopalkka

Sovellettavissa
168,01 EUR /viikko 18 vuotta ja yli
161,23 EUR /viikko 17 vuotta
158,39 EUR /viikko alle 17-vuotiaat

Palkka/luokka

Kouluttamaton

187 EUR asti 219 EUR /viikko
Tiedot
Ei vakio, voi vaihdella yrityskohtaisesti.

Koulutettu

218 EUR asti 258 EUR /viikko
Tiedot
Ei vakio, voi vaihdella yrityskohtaisesti.

Asiantuntija

233 EUR asti 270 EUR /viikko
Tiedot
Ei vakio, voi vaihdella yrityskohtaisesti.

Esimies

300 EUR asti 400 EUR /viikko
Tiedot
Ei vakio, voi vaihdella yrityskohtaisesti.

Aloittelijat / nuoret työntekijät

160 EUR asti 180 EUR /viikko

Ammattilaiset

300 EUR asti 400 EUR /viikko

Päivittäin

8 tuntia 07.30–16.00
Tiedot
Työaika voi vaihdella yrityskohtaisesti. Työntekijä voi tehdä talvella enemmän työtunteja korvatakseen kesän vähemmät tunnit ja päinvastoin (pankkien aukioloaika).

Viikoittain

40 tuntia

Ylityö

2 tuntia päivää kohti (päivittäisten työtuntien määrä ei ylitöineen saa nousta yli kahteen 8 tunnin vuoroon. pakollinen ylityökorvaus maksetaan vähintään 2 tunnilta. päivittäin on järjestettävä 11 tunnin lepo.)
56 tuntia /viikko (mukaan lukien ylityöt, enemmän on työntekijän suostumuksella)

Tauot

Taukojen kesto vaihtelee yrityskohtaisesti.
Eivät kuulu normaaliin työaikaan
Ei makseta jollei toisin sovittu työehtosopimuksessa

Erityisedellytykset

Maksimituntimäärää säädetään lakisääteisillä terveys- ja turvallisuussäännöksillä.
Tiedot
Työskentely erityisolosuhteissa tarkoittaa: tunneleita, vuorotyötä, korkeuksia,

Missä maassa Malta

Matkakorvaus

Ei sovellettavissa jollei määritetty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Ateriakorvaus

Ei sovellettavissa jollei määritetty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Korvaus väliaikaismajoituksesta

Ei sovellettavissa jollei määritetty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Päiväraha

Ei sovellettavissa jollei määritetty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Ylityö

150 % tuntipalkasta
200 % tuntipalkasta 0.00–6.00
200 % tuntipalkasta sunnuntait ja yleiset vapaapäivät

Iltatyö

Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella
Alkaen 14:00 asti 22:00

Yötyö

Sallittu
Alkaen 22:00 asti 6:00
Tiedot
Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella

Lauantaityö

Sallittu
Tiedot
Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella

Sunnuntaityö

Sallittu
Tiedot
Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella

Yleiset yleisinä vapaapäivinä

Pakollinen
Sallittu
Tiedot
Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella

Vuorotyö

Sallittu
Tiedot
Sallittu työehtosopimuksella tai työsopimuksella

Vaarallinen työ

Ei sovellettavissa jollei määritetty työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa.

Päivystyskorvaus

Sovellettavissa
Työnantajan ja työntekijän välisellä sopimuksella

Vuosilomakorvaus

Ei sovellettavissa

13. kuukausi

Ei sovellettavissa

14. kuukausi

Ei sovellettavissa

Palkan lisäosat

512,6 EUR /vuosi
Maksettu neljännesvuosittain

Vapaapäivien määrä

24 päivät
Tiedot
Päivät ovat valinnaisia, kunhan näistä on sovittu työnantajan ja työntekijän kesken.

Yleiset vapaapäivät

14 päivät
uudenvuodenpäivä
10 helmikuuta
19 maaliskuuta
31 maaliskuuta
pitkäperjantai
Vappu
7 kesäkuuta
29 kesäkuuta
Neitsyt Marian taivaaseenottamisen päivä
8 syyskuuta
21 syyskuuta
8 joulukuuta
13 joulukuuta
joulupäivä
Tiedot
Viikonlopulle (tai 4-vuorotyön vapaapäivälle) osuvat yleiset vapaapäivät menetetään.

Sosiaaliturvamaksut

10 % peruspalkasta enintään maksimi/ 34,49 EUR /viikko jos syntynyt ennen 1962
42,57 EUR /viikko jos syntynyt jälkeen 1962

Tulovero

Tiedot
ministeriön laatimien taulukoiden mukaisesti vuosittain.

Muut eläkerahastot

Tiedot
ellei määritetty työehtosopimuksessa.

Sairaus

15 päivät * 100 %
+ 15 päivät * 50 %
Tiedot
Lisäpäiviä voidaan myöntää työehtosopimuksen perusteella

Yleislääkärin antama lääkärintodistus vaaditaan sairauden ajalta 6 päivän välein lähetettäväksi sosiaaliturvalaitokselle. Kopio toimitetaan työnantajalle.

Työtapaturmat/-vammat

365 päivät * 100 %
Tiedot
Lisäpäivät, jos määritetty työehtosopimuksessa

Tiedot Yhteystiedot

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Puh. +356 25679200
S-posti info@gwu.org.mt
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla kielillä
Englanti, italia, malta