Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugali

Päivitetty viimeksi 22.4.2019
Näytä kaikki summat valuuttana Euro (€)

Minimibruttopalkka

Sovellettavissa
600 EUR

Palkka/luokka

Kouluttamaton

600 EUR /kk

Koulutettu

656 EUR /kk

Asiantuntija

683 EUR /kk

Esimies

719 EUR /kk

Päivittäin

8 tuntia päivää kohti

Viikoittain

40 tuntia /viikko

Ylityö

2 tuntia päivää kohti
200 tuntia /vuosi

Tauot

1 asti 2 tuntia päivää kohti
Tiedot
Työntekijä ei saa työskennellä yli 5 tuntia yhtäjaksoisesti.

Missä maassa Portugali

Matkakorvaus

Tiedot
Ehdoista sovitaan työnantajan kanssa. Määrärahat voidaan maksaa päivärahoina.

Ateriakorvaus

5,7 EUR päivää kohti

Korvaus väliaikaismajoituksesta

Tiedot
Ehdoista sovitaan työnantajan kanssa. Määrärahat voidaan maksaa päivärahoina.

Päiväraha

Tiedot
Ehdoista sovitaan työnantajan kanssa. Määrärahat voidaan maksaa päivärahoina.

Ylityö

50 % tuntipalkasta ensimmäinen tunti
75 % tuntipalkasta seuraavat tunnit (tai jaksot)

Yötyö

Sallittu
Alkaen 22.00 asti 7.00
30 % tuntipalkasta

Lauantaityö

Sallittu
100 % tuntipalkasta

Sunnuntaityö

Sallittu
100 % tuntipalkasta

Yleiset yleisinä vapaapäivinä

Sallittu
100 % tuntipalkasta

Vuosilomakorvaus

Sovellettavissa
Tiedot
Sama palkka kuin työntekijä tekisi töitä lomakaudella.

13. kuukausi

Sovellettavissa
1 kuukausi bruttopalkasta
Maksetaan loman alku
Tiedot
Korvaus maksetaan ennen vähintään 15 yhtäjaksoisen lomapäivän jaksoa. Lyhyemmissä lomissa vain osa korvauksesta maksetaan suhteellisena, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

14. kuukausi

Sovellettavissa
1 kuukausi bruttopalkasta
Maksetaan joulukuu
Tiedot
Suhteessa vuoden aikana työskenneltyyn jaksoon.

Vapaapäivien määrä

22 päivät
Tiedot
Enintään 25 päivää rekisteröidyn oleskelun mukaisesti.

Yleiset vapaapäivät

13 päivät + 1 välipäivä
1. tammikuuta
pitkäperjantai
pääsiäissunnuntai
25 huhtikuuta
1. toukokuuta
pyhän ruumiin juhlapäivä
10 kesäkuuta
15 elokuuta
5 lokakuuta
1 marraskuuta
1 joulukuuta
8 joulukuuta
25. joulukuuta
24. joulukuuta on palkallinen vapaapäivä

Sosiaaliturvamaksut

11 % bruttopalkasta

Sairaus

Alkaen 1 asti 30 päivät 55 % bruttopalkasta
Alkaen 31 asti 90 päivät 60 % bruttopalkasta
Alkaen 91 asti 365 päivät 70 % bruttopalkasta
Yli 365 päivät 75 % bruttopalkasta
Tiedot
Kun sairauspäiväraha on 55 % tai 60 %, tähän lisätään lisäksi 5 % jos:
– korvaus on enintään 500 euroa
– jos perheessä on enemmän kuin 3 enintään 16-vuotiasta lasta tai enintään 24-vuotiasta lasta, jos perhe saa perhelisää
– jos perhelisää saavassa perheessä on vammainen lapsi.

Työtapaturmat/-vammat

Tilapäinen täydellinen työkyvyttömyys ensimmäinen 12 kuukaudet 70 % bruttopalkasta
Tilapäinen täydellinen työkyvyttömyys jälkeen: 12 kuukaudet 75 % bruttopalkasta
Tilapäinen osittainen työkyvyttömyys 70 % bruttopalkasta
Tiedot
Työnantajan on ilmoitettava vakavasta tai kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta 24 tunnin kuluessa työturvallisuuslaitokselle (ACT, Autoridade para as condições do trabalho)

Rakennuksella, jos työnantaja ei tule kyseeseen, ilmoittaminen on alihankkijan vastuulla 24 tunnin ajan, minkä jälkeen vastuu siirtyy pääurakoitsijalle.

Tiedot Yhteystiedot

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Puh. +351 218 818 585
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla kielillä
portugali, Englanti, ranska