Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Turkki

Päivitetty viimeksi 12.3.2019
Näytä kaikki summat valuuttana Turkin liira (TRY)

Minimibruttopalkka

2 029,5 TRY /kk
Tiedot
Voimassa 31.12.2018 saakka. Minimipalkan määrittelykomissio määrittelee vähintään kahden vuoden välein. Komissiossa on 10 jäsentä, jotka edustavat valtiota, ammattiliittoja ja työnantajajärjestöjä.

Palkka/luokka

Kouluttamaton

9,06 TRY asti 9,29 TRY /tunti
Tiedot
Palkka vaihtelee tehtävätyypin, taitotason, käytettävien koneiden jne. mukaan.

Koulutettu

9,49 TRY asti 12,26 TRY /tunti
Tiedot
Palkka vaihtelee tehtävätyypin, taitotason, käytettävien koneiden jne. mukaan.

Asiantuntija

Koneenkäyttäjä
12,85 TRY asti 15,66 TRY /tunti
Tiedot
Palkka vaihtelee tehtävätyypin, taitotason, käytettävien koneiden jne. mukaan.

Esimies

15,82 TRY asti 16,85 TRY /tunti
Tiedot
Palkka vaihtelee tehtävätyypin, taitotason, käytettävien koneiden jne. mukaan.

Päivittäin

7,5 asti 9 tuntia päivää kohti

Viikoittain

45 tuntia /viikko
Tiedot
Työnantaja määrittelee 45 tunnin viikkotyöajan jakautumisen 5 tai 6 päivälle lain määräysten mukaisesti.

Ylityö

Kokonaistyöaika ei voi ylittää 11 tuntia päivää kohti
Kokonaistyöaika ei voi ylittää 270 tuntia /vuosi
Tiedot
Laissa määritelty.

Tauot

15 minuutit (alle 4 tuntia työtä)
30 minuutit (4–7,5 tuntia työtä)
60 minuutit (yli 7,5 tuntia työtä)
Tiedot
Laissa määritelty.

Erityisedellytykset

Maks. 7,5 tuntia päivää kohti
Tiedot
Kaikenlainen suojakaasuhitsaus, hitsaus pölyisessä ympäristössä, happikaasuhitsaus ja sähköhitsaus.

Maanalaien työ, kuten viemäri- ja tunnelityöt.

Prosessit, joissa melutaso ylittää 85 dB (A).

Paineilman avulla tehtävät vedenalaiset työt (20 metrin syvyyteen tai 2 kg/cm2 paineeseen saakka) mukaan luettuna työkohteeseen meno ja poistuminen sekä siirtymä.

Työskentely paikoissa, joissa on pölykeuhkosairauksia aiheuttavaa pölyä.

Missä maassa Turkki

Matkakorvaus

Jos työntekijä asuu lähellä, matkakulut maksetaan tai hyvitetään. Tämä ei vähennä palkkaa.

Ateriakorvaus

15 TRY asti 17 TRY päivää kohti
Tiedot
Jos työntekijä majoittuu työnantajan tiloissa, tarjotaan ateriat. Tämä ei vähennä palkkaa.

Jos työntekijä asuu omissa tiloissaan mutta tekee ylitöitä tai yötyötä, tarjotaan ateriat. Tämä ei vähennä palkkaa.

Jos työntekijä asuu omissa tiloissaan, maksetaan ateriakorvaus.

Korvaus väliaikaismajoituksesta

Jos työntekijä ei voi mennä yöksi omiin tiloihinsa, tarjotaan majoitus. Tämä ei vähennä palkkaa.

Ylityö

Sallittu - työntekijän suostumus vaaditaan.
50 % tuntipalkasta

Yötyö

Sallittu - työntekijän suostumus vaaditaan.
Alkaen 20.00 asti 6.00
Maks. 7,5 tuntia päivää kohti
Palkka määritellään yksilöllisillä sopimuksilla tai työehtosopimuksilla.

Sunnuntaityö

Sallittu - työntekijän suostumus vaaditaan.
150 % palkasta päivää kohti
Tiedot
Katsotaan kokoaikatyöksi riippumatta siitä, montako tuntia työskennellään.

Yleiset yleisinä vapaapäivinä

Sallittu - työntekijän suostumus vaaditaan.
100 % palkasta päivää kohti

Vuorotyö

Sallittu
Maks. 7,5 tuntia päivää kohti
Maks. 2 viikkoa peräkkäisistä yövuoroista
15 % tuntipalkasta

Palkan lisäosat

Laissa määritelty.
152,21 TRY asti 258,76 TRY per month of minimum living allowance
Määritellään YOL-IS-työehtosopimuksella
Bonus maksetaan kultakin vuodelta : 120 x 100 % päiväkohtaisesta palkasta
850 TRY jos työntekijä menee naimisiin
450 TRY jos työntekijälle syntyy lapsi
450 TRY jos työntekijän puoliso tai lapsi kuolee
250 TRY jos jompikumpi työntekijän vanhemmista kuolee
2 000 TRY hautauskulut työntekijän perheelle, jos työntekijä kuolee luonnollisen kuoleman työnantajan tilojen ulkopuolella

Muu

Rikkoutuneet koneet
100 % tuntipalkasta
Huono sää
100 % tuntipalkasta
Muut työskentelyn estävät vaaralliset olot
100 % tuntipalkasta

Vapaapäivien määrä

14 päivät (alle 5 vuoden palvelusaika)
20 päivät (5–15 vuoden palvelusaika)
26 päivät (yli 15 vuoden palvelusaika)
Tiedot
Laissa määritelty.

Yleiset vapaapäivät

16 päivät /vuosi
uudenvuodenpäivä
23 huhtikuu kansallisen itsemääräämisoikeuden ja lasten päivä
Vappu
19 toukokuu atatürkin muistopäivä, nuorison ja urheilun päivä
15 heinäkuu demokratian ja kansallisen solidaarisuuden päivä
30 elokuu voitonpäivä
29 lokakuu tasavallan päivä
Ramadanjuhla : 4 päivät
Uhrijuhla : 5 päivät

Sosiaaliturvamaksut

14 % sosiaaliturvamaksut

Muu sosiaaliturvavakuutus

1 % työttömyysvakuutusmaksu

Tulovero

15 % vuotuisista bruttotuloista alkaen 0 TRY asti 14 800 TRY
20 % vuotuisista bruttotuloista alkaen 14 800,01 TRY asti 34 000 TRY
27 % vuotuisista bruttotuloista alkaen 34 000,01 TRY asti 120 000 TRY
35 % vuotuisista bruttotuloista alkaen 120 000,01 TRY tai enemmän

Muut eläkerahastot

3 %
Tiedot
Pakollinen yksilöllinen eläkejärjestely

Sairaus

2/3 päiväkohtaisesta palkasta avohoitotapauksessa
1/2 päiväkohtaisesta palkasta laitoshoitotapauksessa

Työtapaturmat/-vammat

2/3 päiväkohtaisesta palkasta avohoitotapauksessa
1/2 päiväkohtaisesta palkasta laitoshoitotapauksessa

Tiedot Yhteystiedot

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Puh. +90 31 223 246 87
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla kielillä
Englanti, turkki