Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Dự án

Trang web này là một dự án được thực hiện bởi EFBWW (Liên đoàn Xây dựng và Thợ mộc châu Âu) với sự hỗ trợ tài chính của Ủy ban châu Âu (DG EMPL).

Di cư tạm thời và đặc biệt là xuất khẩu lao động có tầm quan trọng rất lớn trong lĩnh vực xây dựng, vì nó luôn đòi hỏi lực lượng lao động rất cơ động, có nhu cầu cao cho cả công nhân có và chưa có nhiều kỹ năng lẫn kinh nghiệm; và có cả sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguyên tắc “mức lương bình đẳng cho cùng một công việc tại cùng một nơi làm việc” không phải lúc nào cũng được tôn trọng trong lĩnh vực này.

Trang web này sẽ giúp người lao động nhận được thông tin cụ thể, ngắn gọn và dễ dàng truy cập về các quyền của họ ở các ngành nghề khác nhau. Người lao động cũng sẽ có thể liên lạc với các công đoàn của nước ngoài hoặc quốc gia sở tại để nhận hỗ trợ trực tiếp.

Trong phạm vi châu Âu, sáng kiến này ra đời dựa trên Chỉ thị 2014/67/EC, chỉ thị này đã chỉ ra tầm quan trọng của việc cải thiện khả năng tiếp cận và sự minh bạch về các điều khoản và điều kiện việc làm trong các quốc gia thành viên EU nhằm đảm bảo áp dụng đúng chỉ thị 96/71/EC và từ đó bảo vệ quyền của người lao động nước ngoài.

Tất cả các thông tin đều có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ chính thức của Liên minh châu Âu.