Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ireland

Cập nhật lần cuối vào 09/11/2021
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

10,1 mỗi giờ mức lương tối thiểu quốc gia
19,96 có chuyên môn
19,37 mỗi giờ có chuyên môn
17,97 mỗi giờ có chuyên môn
6,64 tiền lương mỗi giờ tập sự
9,98 mỗi giờ tập sự
14,97 mỗi giờ tập sự
17,97 mỗi giờ tập sự
14,52 những công nhân không có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

13,77 EUR mỗi giờ
Thông tin
Công nhân xây dựng tay nghề loại D
Mức lương được áp dụng trên phạm vi cả nước không theo luật định

Có chuyên môn

15,46 EUR đến 22,56 EUR mỗi giờ
Thông tin
Lương được áp dụng trên phạm vi cả nước không theo luật định

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

6,65 EUR đến 17,96 EUR mỗi giờ
Thông tin
Lương học nghề, tập nghề thủ công

Hằng ngày

8 đến 12 giờ mỗi ngày

Hàng tuần

39 đến 40 giờ

Ngoài giờ

4 giờ mỗi ngày
8 giờ mỗi tuần

Nghỉ giải lao

10:00
10 phút

Bữa trưa

Từ 13:00 đến 13:30

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Trợ cấp chỗ ở

181,6 EUR mỗi tuần theo hướng dẫn doanh thu

Ngoài giờ

150 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Đầu tiên 4 giờ : 150 % tiền lương mỗi giờ
Sau 4 giờ : 200 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

200 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
200 % tiền lương mỗi giờ
Nghỉ phép hàng năm 1 phụ cấp ngày lễ hàng năm

Làm việc theo ca.

Được cho phép

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng

Số ngày lễ

23 ngày mỗi năm
9 các ngày lễ quốc gia

Các ngày lễ quốc gia

9 ngày mỗi năm
Ngày 1 tháng 1
Ngày 17 tháng 3
Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
Ngày tháng Năm
Thứ Hai đầu tiên của tháng 6
Thứ Hai đầu tiên của tháng 8
Thứ Hai cuối cùng của tháng 10
25 tháng 12
Ngày 26 tháng 12

Bệnh tật, ốm đau

200 mỗi tuần tối đa 50 ngày mỗi năm
Chấn thương/tai nạn làm việc 100.000 quỹ hưu trí bổ sung

Thông tin Thông tin liên hệ

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Điện thoại 01-8586300
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Ireland, Tiếng Ba Lan