Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Cập nhật lần cuối vào 05/03/2019
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

288 EUR tổng

Mức lương cho mỗi danh mục

Mức lương trung bình (theo chỉ báo)

650 EUR tổng

Hằng ngày

8 giờ

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

2 giờ mỗi ngày
10 giờ mỗi tuần

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

15 phút lên đến 6 giờ của công việc
30 phút lên đến 8 giờ của công việc
45 phút lên đến 10 giờ của công việc
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn
Trả
Thông tin
Được xác định bởi hợp đồng lao động

Điều kiện đặc biệt

Tối đa 36 giờ mỗi tuần

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Theo thỏa thuận tập thể của từng chi nhánh

Trợ cấp bữa ăn

Một bữa ăn nóng là phần không thể thiếu trong phần thu nhập đầu tiên

Trợ cấp chỗ ở

Trợ cấp thực địa : 2 % mỗi ngày theo giá trị tính toán của hệ số xác định thu nhập nếu người lao động trong lĩnh vực được cung cấp chỗ ở và suất ăn miễn phí.
Trợ cấp thực địa : 15 % mỗi ngày theo giá trị tính toán của hệ số xác định thu nhập nếu người lao động trong lĩnh vực chỉ được cung cấp chỗ ở, hoặc chỉ là một suất ăn.
Trợ cấp thực địa : 20 % mỗi ngày theo giá trị tính toán của hệ số xác định thu nhập nếu người lao động trong lĩnh vực không được cug cấp chỗ ở hoặc suất ăn.

Ngoài giờ

40 % tiền lương mỗi giờ

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
40 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép

Làm việc vào Chủ nhật

Nghỉ ngơi hàng tuần nên được sử dụng vào Chủ Nhật. Người sử dụng lao động sẽ người lao động nghỉ vào một ngày khác nếu bản chất của công việc và doanh nghiệp yêu cầu như vậy.

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Được cho phép
150 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép

Tiền lương ngừng việc

70 % của mức lương trung bình ba tháng trước của người lao động
Thông tin
Trường hợp công việc bị gián đoạn không xuất phát từ chủ lao động.

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
100 %

Các chế độ hưu trí, hưu bổng nghề nghiệp bổ sung

Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Số ngày lễ

Tối thiểu 20 ngày
24 ngày nếu người lao động dưới 18 tuổi
Thông tin
Số ngày tăng theo tiêu chí được quy định theo thỏa ước tập thể và hợp đồng lao động.

Các ngày lễ quốc gia

Tết Dương lịch
Ngày Quốc tế Lao động
21 tháng 5 lễ quốc khánh
13 tháng 7 ngày lập quốc
Quyền nghỉ phép được hưởng lương trong ngày lễ chính thống của tôn giáo mình thuộc về:
Chính thống giáo Đông phương vào Đêm vọng Lễ Giáng Sinh, Lễ Giáng Sinh (hai ngày), Thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Phục sinh (Ngày thứ hai) và ngày vinh hiển
- Công giáo La Mã vào ngày Giáng sinh, Giáng sinh (hai ngày), Thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Phục sinh (ngày thứ hai) và Lễ Các Thánh
- Hồi giáo vào Lễ Ramadan Bayram (ba ngày) và Kurban Bayram (ba ngày)
- Người Do Thái vào Pasha (hai ngày) và Jama Kipur (hai ngày)
Thông tin
Ngày lễ quốc gia và các ngày lễ khác khác được tổ chức trong hai ngày, vào ngày nghỉ lễ và ngày hôm sau

Đóng góp an sinh xã hội

Từ 15 đến 20,5 % bảo hiểm lương hưu và khuyết tật

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

Từ 8,5 đến 12,8 % bảo hiểm y tế
Từ 0,5 đến 1 % bảo hiểm thất nghiệp

Thuế thu nhập

Từ 9 đến 11 % với thu nhập hơn 765 EUR tổng

Bệnh tật, ốm đau

1 đến 60 ngày : 75 % tiền lương
Từ 60 ngày trở đi : 70 % tiền lương

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 %

Thông tin Thông tin liên hệ

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Điện thoại +382 (020) 232-315
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Serbia