Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Cộng hòa Séc

Cập nhật lần cuối vào 15/04/2024
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Koruna Séc (CZK)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
112,5 CZK
18.900 CZK

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

112,5 CZK đến 115 CZK : các loại thuế quan i-iii
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Có chuyên môn

115 CZK đến 130 CZK thuế quan loại iii. - vi.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Chuyên gia

126 CZK đến 130 CZK thuế quan loại v. - vi.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Trưởng ca

130 CZK đến 135 CZK thuế quan loại vi. - vii.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Hằng ngày

8 đến 12 giờ mỗi ngày

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

8 mỗi tuần
150 mỗi năm
Thông tin
Làm thêm giờ chỉ dựa trên thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, nhưng không quá 416 giờ mỗi năm.
Tổng lượng công việc làm thêm giờ không được quá trung bình 8 giờ ,tính trong khoảng thời gian không quá 26 tuần liên tiếp. Con số này có thể được kéo dài đến tối đa 52 tuần liên tiếp, tuy nhiên, chỉ được dựa trên một điều khoản trong thỏa thuận thương lượng tập thể.

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

30 phút
Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Không được trả phí
Thông tin
Có thể được chia thành các phần kéo dài tối thiểu 15 phút cho mỗi phần, sau một thời gian làm việc liên tục không quá 6 giờ (với trẻ vị thành niên: 4,5 giờ)

Điều kiện đặc biệt

37,5 giờ mỗi tuần (a* và b**)
38,75 giờ mỗi tuần (c***)
Thông tin
a*) làm việc dưới lòng đất để khai thác than, quặng và các nguyên liệu thô khác, trong lĩnh vực xây dựng mỏ và tại các địa điểm khai thác để khảo sát địa chất
b **) Tại nơi làm việc với chế độ làm việc ba ca hoặc không bị gián đoạn
c ***) tại nơi làm việc với chế độ hai ca; Nhân viên dưới 18 tuổi (tức là trẻ vị thành niên) phải tuân theo các điều khoản cụ thể của Bộ luật Lao động

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Chi phí đi lại từ nơi làm việc bình thường (nơi cư trú) đến nơi làm việc được người sử dụng lao động chi trả và quy định cụ thể phương thức di chuyển.
Thông tin
Chỉ áp dụng cho các trường hợp đi công tác.
Điều này cũng áp dụng cho các trường hợp đi công tác nước ngoài.

Trợ cấp bữa ăn

Tối thiểu 129 CZK nếu chuyến đi mất từ 5 đến 12 giờ
Tối thiểu 196 CZK nếu chuyến đi mất hơn 12 giờ
Tối thiểu 307 CZK nếu chuyến đi mất hơn 18 giờ

Trợ cấp chỗ ở

Có thể áp dụng nếu không thể di chuyển và nhân viên phải ở lại công trường, chi phí chỗ ở được trả bởi người sử dụng lao động.

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Không thể áp dụng

Ngoài giờ

25 % tiền lương mỗi giờ
Nếu làm việc tăng ca trong các ngày nghỉ liên tục, phí bảo hiểm không được thấp hơn 40% thu nhập trung bình.
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Công việc buổi tối

Từ 18:00 đến 21:00

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
10 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
10 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
10 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép
Số tiền phí bảo hiểm có thể được thỏa thuận trong thương lượng tập thể trong doanh nghiệp.

Công việc nguy hiểm

Tối thiểu 50 CZK mỗi giờ
Thông tin
Định nghĩa thuật ngữ "điều kiện làm việc khó khăn" để được bồi thường tài chính sẽ được ban hành bởi Nghị định Chính phủ.
Điều kiện lao động khắc nghiệt
Tối thiểu 10 % mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng trừ khi được thiết lập trong thỏa ước thương lượng tập thể của doanh nghiệp.

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Không thể áp dụng trừ khi được thiết lập trong thỏa ước thương lượng tập thể của doanh nghiệp.

Tháng 13

Không thể áp dụng trừ khi được thiết lập trong thỏa ước thương lượng tập thể của doanh nghiệp.

Tháng 14

Không thể áp dụng trừ khi được thiết lập trong thỏa ước thương lượng tập thể của doanh nghiệp.

Các thành phần tiền lương bổ sung

Không thể áp dụng trừ khi được thiết lập trong thỏa ước thương lượng tập thể của doanh nghiệp.

Khác

Tối thiểu 15 % lương trung bình
25 % lương trung bình vào ngày nghỉ

Máy móc bị hỏng

80 % lương trung bình

Điều kiện thời tiết xấu

60 % lương trung bình

Số ngày lễ

20 ngày mỗi năm
2 ngày mỗi tuần tối đa 5 mỗi năm *
Thông tin
* thời gian làm việc được bố trí quá thời gian (ca làm việc hơn 9 giờ) hoặc
làm việc trong thời gian được trả lương làm thêm giờ, hoặc
làm công việc tùy thuộc vào điều kiện thời tiết

Các ngày lễ quốc gia

13 ngày mỗi năm
Tết Dương lịch
Thứ Sáu Tuần Thánh
Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
Ngày Quốc tế Lao động
8 Tháng Năm
5 Tháng Bảy
6 Tháng Bảy
28 Tháng Chín
28 Tháng Mười
17 Tháng Mười Một
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
Lễ Giáng sinh

Đóng góp an sinh xã hội

6,5 % trên cơ sở thuế đóng góp an sinh xã hội được khấu trừ từ tiền lương của nhân viên
4,5 % trên cơ sở thuế bảo hiểm y tế (tư nhân)
24,8 % trên cơ sở thuế bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung người sử dụng lao động: 25% trên cơ sở đánh giá (= tổng thu nhập) (trong đó: 2,3% bảo hiểm y tế (= bệnh tật), 21,5% lương hưu bảo hiểm và 1,2% chính sách lao động và việc làm quốc gia)
Khoản đóng góp an sinh xã hội được khấu trừ 6,5% từ tiền lương của người lao động. 25% được chỉ trả bởi người sử dụng lao động được thêm vào ttổng thu nhập của người lao động. Tương tự với bảo hiểm y tế: khoản đóng góp được khấu trừ 4,5% từ tiền lương của người lao động. 9% được trả bởi người sử dụng lao động là trên mức tổng thu nhập của người lao động.

Thuế thu nhập

15 % trên cơ sở thuế

Quỹ hưu trí bổ sung

Thông tin
Điều này có thể được thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.

Bệnh tật, ốm đau

Lương *
Ngày 1 đến 14 60 % lương
Tối đa 254 CZK mỗi giờ
Bảo hiểm ốm đau **
Bắt đầu từ ngày thứ 15, 60% trên cơ sở đánh giá hàng ngày
Tối đa 1.452 CZK mỗi ngày
Từ đó trở đi 31 ngày 66 %
Tối đa 1.597 CZK mỗi ngày
Từ đó trở đi 61 ngày 72 %
Tối đa 1.742 CZK mỗi ngày

Chấn thương/tai nạn làm việc

Người sử dụng lao động (doanh nghiệp bảo hiểm) chi trả khoản khác biệt giữa lương/chế độ bảo hiểm ốm đau và thu nhập trung bình (lên đến 100%). Người sử dụng lao động có nghĩa vụ phải đưa ra một chính sách bảo hiểm để chi trả khoản này.
Thông tin
Có thể giảm các khoản phân biệt phí nếu người sử dụng lao động không tuân thủ các quy tắc/quy định đang hiện hành về an toàn lao động.

Thông tin Thông tin liên hệ

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Điện thoại +420 731 421 471
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Séc