Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estonia

Cập nhật lần cuối vào 04/10/2022
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
654 EUR mỗi tháng 2022
3,86 EUR mỗi giờ 2022

Hằng ngày

8 giờ mỗi ngày tiêu chuẩn
8 * giờ cho công việc ban đêm

Hàng tuần

40 giờ mỗi tuần tiêu chuẩn
48 * giờ cho công việc ban đêm

Ngoài giờ

5 giờ mỗi ngày
8 đến 12 giờ mỗi tuần

Nghỉ giải lao

Sau 6 giờ làm việc (cho trẻ vị thành niên sau 4,5 giờ làm việc)
30 phút
Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Không được trả phí

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Người lao động có quyền yêu cầu một khoản bồi thường cho chi phí trong quá trình công tác (chi phí đi lại, lưu trú và những chi phí liên quan khác)

Trợ cấp bữa ăn

Không thể áp dụng

Trợ cấp chỗ ở

Người lao động có quyền yêu cầu một khoản bồi thường cho chi phí trong quá trình công tác (chi phí đi lại, lưu trú và những chi phí liên quan khác)

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

22,37 EUR mỗi ngày chỉ trong trường hợp đi công tác nước ngoài (50 km tính từ biên giới)

Ngoài giờ

50 % tiền lương mỗi giờ
Thời gian nghỉ bằng thời gian làm thêm

Công việc buổi tối

Không cho phép

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
25 % tiền lương mỗi giờ
hoặc thêm thời gian nghỉ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
Thông tin
Thời gian nghỉ ngơi hàng tuần thường được xem là thứ Bảy và Chủ Nhật

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
Thông tin
Thời gian nghỉ ngơi hàng tuần thường được xem là thứ Bảy và Chủ Nhật

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ
hoặc thêm thời gian nghỉ

Làm việc theo ca.

Được cho phép

Công việc nguy hiểm

Không thể áp dụng

Tiền lương ngừng việc

Có thể áp dụng
Mức lương trung bình của công nhân

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng

Tháng 13

Không thể áp dụng

Tháng 14

Không thể áp dụng

Các thành phần tiền lương bổ sung

Có thể áp dụng
Thông tin
Theo thỏa thuận với người sử dụng lao động, người lao động có thể nhận được một phần lợi nhuận của người sử dụng lao động hoặc doanh thu hoặc thù lao của hợp đồng được ký kết giữa người sử dụng lao động và bên thứ ba.

Số ngày lễ

28 ngày mỗi năm (lễ thường niên)
35 ngày mỗi năm (kỳ nghỉ hàng năm cho trẻ vị thành niên, nhân viên không có khả năng làm việc một phần hoặc hoàn toàn)

Các ngày lễ quốc gia

12 ngày 2018
Ngày 1 tháng 1 - Ngày đầu năm mới
Ngày 24 tháng 2 - Ngày Kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa Estonia
Thứ Sáu Tuần Thánh
Chủ nhật Phục sinh
Ngày 1 tháng 5 - Ngày Xuân
Lễ Ngũ Tuần
Ngày 23 tháng 6 - Ngày Chiến thắng
Ngày 24 tháng 6 - Ngày Hạ chí
Ngày 20 tháng 8 - Ngày Khôi phục nền độc lập
Ngày 24 tháng 12 - Đêm Giáng Sinh
Ngày 25 tháng 12 - Ngày Giáng sinh
Ngày 26 tháng 12 - Ngày Tặng quà

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

1,6 % tổng thu nhập tháng phí bảo hiểm thất nghiệp
Thông tin
Người sử dụng lao động trả phí bảo hiểm thất nghiệp theo tỷ lệ
0,8% tổng lương hàng tháng.

Thuế thu nhập

20 % tổng thu nhập tháng

Quỹ hưu trí bổ sung

2 % tổng thu nhập tháng
Thông tin
Nếu được nhân viên yêu cầu, tỷ lệ có thể là 3%. Sau khi tham gia, hệ thống lương hưu được tài trợ bắt buộc không thể bị từ bỏ. Mọi người sinh ra sau ngày 1 tháng 1 năm 1983 có nghĩa vụ phải tham gia.

Bệnh tật, ốm đau

70 % lương trung bình
Dành cho lao động nước ngoài
Chế độ phúc lợi mất khả năng lao động sẽ được chi trả bởi người cư trú của người, tức là quốc gia đã phát hành các mẫu E106 hoặc S1 cũng như thẻ bảo hiểm y tế châu Âu.

Xem thêm tại: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 % lương trung bình
Thông tin
Trợ cấp được trả bởi Quỹ Bảo hiểm Y tế từ ngày thứ hai miễn trừ công việc
Dành cho lao động nước ngoài
Quyền lợi không có khả năng làm việc sẽ được chi trả bởi quốc gia cư trú của người lao động, tức là quốc gia đã phát hành đơn E106, S1 và cả Thẻ Bảo hiểm Sức khỏe châu Âu

Thông tin Thông tin liên hệ

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Điện thoại (+372) 6412 800
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Estonia

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
Điện thoại (+372) 640 6000
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Estonia