Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hà Lan

Cập nhật lần cuối vào 13/03/2024
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
13,27 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

6,79 EUR đến 12,49 EUR mỗi giờ : 16 đến 21 năm
16,56 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Có chuyên môn

9,77 EUR đến 15,38 EUR mỗi giờ : 17 đến 21 năm
17,52 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Chuyên gia

14,52 EUR đến 19,26 EUR mỗi giờ : 18 đến 21 năm
18,6 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Trưởng ca

19,87 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Chuyên gia

20,85 EUR mỗi giờ : 22 năm trở lên

Hằng ngày

8 giờ từ 07:00 sáng - 07:00 tối

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

12 giờ mỗi ngày (thời gian làm việc + thời gian đi lại + thời gian nghỉ)

Nghỉ giải lao

Không được trả phí

Nghỉ ngơi

30 phút (> 5,5 giờ làm việc)
45 phút (> 8 giờ làm việc)
60 phút (> 10 giờ làm việc, 0,5 giờ một ca)

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

0,32 EUR mỗi km

Trợ cấp bữa ăn

Có thể áp dụng nếu một công nhân không thể về nơi cư trú khi kết thúc ngày làm việc.
7,56 EUR mỗi ngày hoặc bữa ăn miễn phí

Trợ cấp chỗ ở

Người sử dụng lao động chi trả tất cả các chi phí
Thông tin
Cung cấp chỗ ở miễn phí nếu người lao động không thể về nơi cư trú sau khi kết thúc ngày làm việc.

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Trang phục lao động : 0,98 EUR mỗi ngày
Bốt : 0,6 EUR mỗi ngày
Dụng cụ : 0,75 EUR mỗi ngày
Mũ bảo hộ lao động và giày bảo hộ công trường : Miễn phí

Ngoài giờ

Đầu tiên 3 giờ : 25 % tiền lương mỗi giờ
50 % tiền lương mỗi giờ từ 05:00 thứ hai đến 21:00 thứ bảy
100 % tiền lương mỗi giờ từ 21:00 thứ bảy đến 05:00 thứ hai tính cả ngày lễ

Công việc buổi tối

Được cho phép : chỉ được thiết lập trong nội bộ doanh nghiệp khi được hội đồng trọng tài lao động và 70% số người lao động cho phép.
Từ 19:00 đến 00:00
Thứ Hai đến thứ Năm : 30 % tiền lương
Thứ Sáu 50 % tiền lương
thứ Bảy và Chủ nhật 100 % tiền lương

Công việc ban đêm

Chỉ được thiết lập trong nội bộ doanh nghiệp khi được Hội đồng trọng tài lao động và 70% số người lao động cho phép.
Từ 00:00 đến 07:00
Thứ Hai 100 %
Thứ Ba đến thứ Sáu 30 %
Thứ Bảy 50 %
Chủ nhật 75 %

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
20 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
00:00 - 07:00 75 %
07:00 - 00:00 100 %
Thông tin
Công nhân xây dựng không có nghĩa vụ phải làm việc vào Chủ nhật.

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

làm việc theo ca chỉ được phép trong những trường hợp đặc biệt.
100 %

Làm việc theo ca.

Được cho phép
2 ca làm việc: 10 % tiền lương mỗi giờ
3 ca làm việc: 15 % tiền lương mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

Thứ Hai đến thứ Sáu: 13 EUR
Thứ Bảy 20 EUR
Chủ nhật và ngày lễ 26 EUR

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

8 % tổng thu nhập tháng

Tháng 13

Được xác định ở quy mô cấp doanh nghiệp

Các thành phần tiền lương bổ sung

4,36 % dành cho mục tiêu việc làm bền vững

Khác

Điều kiện thời tiết xấu

100 %

Làm việc trên đường bộ theo giờ

Từ 07:00 thứ Hai đến 20:00 thứ sáu : 30 % tiền lương mỗi giờ
Từ 20:00 thứ Sáu đến 20:00 thứ Bảy : 50 % tiền lương mỗi giờ
Từ 20:00 thứ Bảy đến 07:00 Chủ nhật : 75 % tiền lương mỗi giờ
Từ 07:00 Chủ nhật đến 07:00 Thứ Hai : 100 % tiền lương mỗi giờ

Số ngày lễ

20 ngày hợp pháp
5 ngày theo thỏa ước lao động tập thể
Mỗi người lao động có thêm 20 ngày nghỉ có hưởng lương (cho người lao động làm việc 40 giờ một tuần thay vì 36 giờ một tuần).

Các ngày lễ quốc gia

7 ngày mỗi năm
Ngày 1 tháng 1
Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
Ngày 27 tháng 4
Ngày 5 tháng 5
Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần
25 và 26 tháng 12

Đóng góp an sinh xã hội

27,65 % tổng thu nhập tháng
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

0,13 % tổng thu nhập tháng
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Thuế thu nhập

18,97 % lên đến EUR 38.137 mỗi năm
36,87 % lên đến EUR 75.028 mỗi năm
49,5 % hơn EUR 75.028 mỗi năm
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Quỹ hưu trí bổ sung

9,44 %

Bệnh tật, ốm đau

Năm 1 : 100 %
Sau 1 năm 70 % + 100% quỹ hưu trí

Chấn thương/tai nạn làm việc

Năm 1 : 100 %
Sau 4 năm 70 % + 100% quỹ hưu trí

Thông tin Thông tin liên hệ

FNV Bouw

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha