Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Serbia

Cập nhật lần cuối vào 29/08/2022
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Dinar Serbia (RSD)

Tiền lương tối thiểu

271,22 RSD mỗi giờ
47.192,98 RSD mỗi tháng

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

271,2 đến 414,7 RSD mỗi giờ

Có chuyên môn

487,2 đến 587 RSD mỗi giờ

Chuyên gia

429,1 đến 673,1 RSD mỗi giờ

Trưởng ca

529,6 đến 960 RSD mỗi giờ cho các kỹ sư

Chuyên gia

701,8 đến 1.419,4 RSD mỗi giờ

Mức lương trung bình (theo chỉ báo)

102.134 tổng
73.526 ròng

Hằng ngày

8 giờ

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

8 giờ mỗi ngày
Thông tin
Thời gian làm việc hàng ngày không thể dài hơn 12 giờ, bao gồm cả làm thêm giờ.

Nghỉ giải lao

30 phút
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn
Trả
Thông tin
Người lao động làm việc nhiều hơn 10 giờ một ngày được quyền nghỉ giữa ca 45 phút.

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Đây không phải tỷ giá cố định
Thông tin
Nếu người sử dụng lao động không dự tính trước phương tiện giao thông, anh ta có nghĩa vụ phải chi trả một khoản trợ cấp theo giá vé của các phương tiện giao thông công cộng

Trợ cấp bữa ăn

10.503,68 RSD ròng mỗi tháng

Trợ cấp chỗ ở

2 % của lương ròng tối thiểu
Thông tin
Trợ cấp cụ thể (2% lương ròng tối thiểu) được dự tính trong trường hợp người sử dụng lao động đã cung cấp chỗ ở và thực phẩm.. Trong trường hợp những thứ này không được cung cấp - người lao động được hưởng các chi phí ăn ở thực sự.

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Đúng cho chuyến công tác
Thông tin
Trợ cấp hàng ngày và trợ cấp bữa ăn loại trừ lẫn nhau.

Ngoài giờ

26 % tiền lương

Công việc buổi tối

Được cho phép cho đến khi 22:00 giờ
Thông tin
Ở Serbia, việc này được coi là công việc trong ca thứ hai. Việc tăng lương là không bắt buộc, trừ khi được quy định bởi CBA.

Công việc ban đêm

Được cho phép
26 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
Thông tin
Việc tăng lương là không bắt buộc. Nó có thể được quy định bởi CBA.

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
Thông tin
Việc tăng lương là không bắt buộc. Nó có thể được quy định bởi CBA.

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
110 % tiền lương

Làm việc theo ca.

Được cho phép
15 % mỗi giờ
Thông tin
Tăng 15% nếu công việc đó chưa được tính vào mức lương cơ bản.

Tiền lương ngừng việc

Có thể áp dụng
10 % tiền lương mỗi giờ
Thông tin
Có lịch trống. Người lao động có nghĩa vụ phải phản hồi yêu cầu của người sử dụng lao động trong tuần nghỉ hoặc ngay nghỉ. Trong thời gian này khi anh ấy được yêu cầu, mức lương được tăng 10%

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
2.917,96 RSD mỗi tháng
35.012,22 RSD mỗi năm
Thông tin
Số tiền phải ít nhất bằng mức lương tối thiểu hàng tháng - có thể được thanh toán trong một, hai hoặc nhiều đợt hoặc hàng tháng - phải trả mỗi tháng 1/12 số tiền

Các thành phần tiền lương bổ sung

Có thể áp dụng
0,4 % dựa trên mỗi năm làm việc người sử dụng lao động
Áp dụng cho phần tiền lương từ 15.000,00 Dinar Serbia ở trên
Thông tin
Đối với mỗi năm làm việc cho người sử dụng lao động, mức lương tăng 0,4%

Số ngày lễ

Tối thiểu 23 ngày mỗi năm
Thông tin
Tăng tối thiểu 20 ngày (theo Luật Lao động) dựa trên những cơ sở khác nhau được xác định bởi Luật Lao động.
Con số tối thiểu là 23 ngày theo phân nhánh của CBA cho lĩnh vực bảo trì đường bộ.

Các ngày lễ quốc gia

Tết Dương lịch
Ngày đầu năm mới
7 tháng 1
15 và 16 tháng 2 ngày lập quốc
Thứ Sáu Tuần Thánh đến lễ phục sinh ngày thứ hai
Ngày Quốc tế Lao động
Ngày đình chiến
Lễ Giáng sinh
Thông tin
Nếu kỳ nghỉ lễ diễn ra vào Chủ nhật, thì sẽ được nghỉ bù vào ngày sau ngày lễ (tức thứ Hai)

Đóng góp an sinh xã hội

14 % lương hưu
5,15 % sức khỏe
0,75 % thất nghiệp

Thuế thu nhập

10 %
Thông tin
Áp dụng cho phần tiền lương từ 15.000,00 Dinar Serbia ở trên

Bệnh tật, ốm đau

65 % tiền lương
Thông tin
30 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép do bệnh tật, tiền lương sẽ được người sử dụng lao động trả, và sau đó tiền lương được trả bởi Viện Bảo hiểm Y tế Cộng hòa

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 % tiền lương
Thông tin
30 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ phép do bệnh tật, tiền lương sẽ được người sử dụng lao động trả, và sau đó tiền lương được trả bởi Viện Bảo hiểm Y tế Cộng hòa

Thông tin Thông tin liên hệ

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Điện thoại +381 11 3234509
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Serbia