Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bỉ

Cập nhật lần cuối vào 04/04/2024
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

CAT I
17.398 EUR mỗi giờ

Có chuyên môn

Cat IA
18.264 EUR mỗi giờ
CAT II
18.549 EUR mỗi giờ
CAT IIA
19.473 EUR mỗi giờ

Chuyên gia

CAT III
19.725 EUR mỗi giờ

Trưởng ca

Cat IV
20.937 EUR mỗi giờ

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

CAT I
17.398 EUR mỗi giờ

Chuyên gia

Trưởng nhóm A
21.698 EUR mỗi giờ (nhóm a: nhóm gồm các công nhân thuộc cùng một danh mục)
Trưởng nhóm B
23.031 EUR mỗi giờ (nhóm b: nhóm gồm các công nhân thuộc các danh mục khác nhau)
Người giám sát
25.124 EUR mỗi giờ

Hằng ngày

8 tiếng

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

1 giờ mỗi ngày
2 giờ mỗi ngày (tuần làm việc "linh hoạt”)
5 giờ mỗi tuần + thứ bảy (làm việc vào thứ bảy được coi là làm thêm giờ và có thể được tính vào 5 giờ được cho làm thêm mỗi tuần)
10 giờ mỗi tuần (tuần làm việc "linh hoạt”)
180 giờ mỗi năm

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

Sau 6 giờ làm việc
15 phút điều khoản pháp lý - không có thỏa thuận về ngành

Điều kiện đặc biệt

Thông tin
Danh sách các công việc nguy hiểm và có hại đến sức khỏe theo yêu cầu.

Không có giới hạn về số giờ, nhưng tiền thưởng tiền lương: từ 10% đến 100% theo loại công việc.

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Chi phí đi lại và trợ cấp di chuyển (dựa trên thời gian dành cho những chuyến đi xa) thay đổi tùy theo khoảng cách và thời gian.

Chi tiết được cung cấp theo yêu cầu.

Trợ cấp bữa ăn

3.247 EUR

Ngoài giờ

20 % mỗi giờ nếu không được bồi thường theo giờ
0 % trong tuần làm việc linh hoạt

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
25 %

Làm việc vào thứ Bảy

50 %
Thông tin
Vào thứ Bảy, phí bảo hiểm cần được trả khi đến kỳ ngay cả khi lương theo giờ được trả.

Làm việc vào Chủ nhật

Không được quy định ở cấp ngành

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Nếu làm việc vào các ngày lễ, mỗi ngày làm việc phải được bù bằng một ngày nghỉ khác.

Làm việc theo ca.

10 %
25 % ca đêm

Công việc nguy hiểm

10 đến 100 %
Thông tin
Danh sách các công việc nguy hiểm có sẵn theo yêu cầu

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
15,38 % tổng thu nhập tháng tăng 8%
Tháng 6

Tháng 13

Có thể áp dụng
9 % tổng thu nhập tháng
Thanh toán lương vào ngày tháng 11

Số ngày lễ

32 ngày mỗi năm

Các ngày lễ quốc gia

10 ngày mỗi năm
Ngày đầu năm mới (ngày 1 tháng 1)
Lễ Phục Sinh ngày thứ hai
1 tháng 5
Lễ Chúa Thăng Thiên
Thứ Hai Lễ Ngũ Tuần
21 Tháng Bảy
Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Lễ Các Thánh (ngày 1 tháng 11)
11 Tháng Mười Một
Lễ Giáng sinh (25 tháng 12)

Đóng góp an sinh xã hội

13,07 % tổng thu nhập tháng tăng 8%

Thuế thu nhập

± 30 %

Bệnh tật, ốm đau

Ngày 1 đến 7 : 100 % được trả bởi người sử dụng lao động
Ngày 8 đến 14 : 85,88 % được trả bởi người sử dụng lao động không thanh toán các điều khoản an sinh xã hội
Ngày 15 đến 30 : 85,88 % được trả bởi người sử dụng lao động và an sinh xã hội

Chấn thương/tai nạn làm việc

Mất khả năng lao động tạm thời : 90 % tổng thu nhập tháng
Mất khả năng lao động vĩnh viễn : phân bổ hàng năm
Thông tin
Số tiền tùy thuộc vào tỉ lệ phần trăm suy giảm sức khỏe vĩnh viễn

Thông tin Thông tin liên hệ

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp

ACV Bouw - Industrie & Energie

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Hà Lan

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Bồ Đào Nha

CSC Batiment - industrie & énergie

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Pháp