Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Síp

Cập nhật lần cuối vào 05/03/2019
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
1.429 EUR

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

1.429 EUR

Có chuyên môn

1.645 EUR

Trưởng ca

1.905 EUR

Chuyên gia

2.191 EUR

Hằng ngày

7,5 giờ (thứ hai đến thứ năm)
8 giờ (thứ sáu)

Hàng tuần

38 giờ

Ngoài giờ

3 giờ mỗi ngày ( 2 giờ vào ban đêm )
6 giờ mỗi tuần ( 4 giờ vào ban đêm )
30 giờ mỗi tháng ( 21 giờ vào ban đêm )
150 giờ mỗi năm

Nghỉ giải lao

Bữa trưa

Giữa 12:00 14:00
30 phút
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn
Trả

Ngoài giờ

20 % tiền lương mỗi giờ

Công việc buổi tối

Được cho phép

Công việc ban đêm

Được cho phép
19,38 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
50 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
50 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Bắt buộc
Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc theo ca.

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ ca đêm

Công việc nguy hiểm

Tối thiểu 5 % tiền lương mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
100 % tiền lương mỗi giờ

Khác

Máy móc bị hỏng

100 % tiền lương mỗi giờ

Điều kiện thời tiết xấu

100 % tiền lương mỗi giờ

Số ngày lễ

21 ngày mỗi năm

Các ngày lễ quốc gia

16 ngày cho năm 2015 (90% lương)

Đóng góp an sinh xã hội

7,3 %
Không áp dụng cho người lao động nước ngoài

Thuế thu nhập

38,5 %

Bệnh tật, ốm đau

80 %

Chấn thương/tai nạn làm việc

80 %

Thông tin Thông tin liên hệ

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Điện thoại + 357 22 84 97 09
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Hy Lạp, Tiếng Anh