Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Thụy Điển

Cập nhật lần cuối vào 12/03/2019
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Krona Thụy Điển (SEK)

Mức lương cho mỗi danh mục

Thợ mộc, thợ bê tông và thợ nề 202,47 SEK mỗi giờ lương theo sản phẩm
Thợ mộc, thợ bê tông và thợ nề 184,52 SEK mỗi giờ lương theo thời gian
Thợ mộc, thợ bê tông và thợ nề 192,76 SEK mỗi giờ tổng lương theo sản phẩm và lương theo thời gian
Thợ sửa ống nước 201,14 SEK mỗi giờ tổng lương theo sản phẩm và lương theo thời gian
Công nhân xây dựng 202,47 SEK mỗi giờ tổng lương theo sản phẩm và lương theo thời gian
Thợ cắt kính 174,2 SEK mỗi giờ tổng lương theo sản phẩm và lương theo thời gian
Thợ gia công kim loại tấm 189,3 SEK mỗi giờ tổng lương theo sản phẩm và lương theo thời gian

Hằng ngày

8 giờ mỗi ngày

Hàng tuần

40 giờ mỗi tuần
Thông tin
Giờ làm việc trung bình hàng tuần, bao gồm cả thời gian làm việc ngoài giờ cho người lao động làm việc toàn thời gian, có thể không lên tới hơn 48 giờ trong 4 tháng.

Ngoài giờ

200 giờ mỗi năm

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

330 SEK
Thông tin
Trả thêm ngoài tiền lương. Tổng số tiền giảm đi 35% nếu người sử dụng lao động cung cấp nhà ở và 55% nếu người sử dụng lao động cung cấp nhà ở và ăn uống.

Ngoài giờ

30 % tiền lương mỗi giờ từ 06:00 đến 17:00

Công việc buổi tối

Được cho phép
Từ 17:00 đến 21:00
50 % tiền lương từ 17:00 đến 19:00
70 % tiền lương từ 19:00 đến từ 22:00 đến 05:00

Công việc ban đêm

Được cho phép
22:00 06:00
50 % tiền lương mỗi giờ từ 05:00 đến 06:00
100 % tiền lương mỗi giờ từ 22:00 đến 05:00

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Thông tin
Lương cho ngày nghỉ là 13% thu nhập của năm trước

Số ngày lễ

25 ngày mỗi năm

Đóng góp an sinh xã hội

Thông tin
Để biết thêm thông tin về nơi nộp thuế và an sinh xã hội được và các nghĩa vụ thuộc Đạo luật Môi trường Lao động Thụy Điển, hãy xem trang web của Cơ quan đại diện về Môi trường Lao động Thụy Điển - Văn phòng liên lạc (Cơ quan đại diện) ở Thụy Điển dành cho lao động nước ngoài: https:/ /www.av.se/en/work-environment-work-and-inspection/posting-forign-labour-in-sweden/

Thông tin Thông tin liên hệ

Byggnads

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Thụy Điển