Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovenia

Cập nhật lần cuối vào 20/02/2020
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

94.058 EUR

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

480,13 EUR

Có chuyên môn

654,39 EUR

Chuyên gia

773,48 EUR

Trưởng ca

866,11 EUR

Chuyên gia

1.027,3 EUR

Hằng ngày

8

Hàng tuần

Tối thiểu 35 tối đa 40 giờ mỗi tuần

Ngoài giờ

2 giờ mỗi ngày
8 giờ mỗi tuần
20 giờ mỗi tháng
170 giờ mỗi năm (tối đa 230, được người lao động chấp thuận)

Nghỉ giải lao

30 phút
Trả

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Dựa trên phí giao thông công cộng

Trợ cấp bữa ăn

5 EUR mỗi ngày

Trợ cấp chỗ ở

Theo hóa đơn
Thông tin
Chỉ trong trường hợp đi công tác
Dành cho lao động nước ngoài
Đối với người lao động nước ngoài: Được chi trả bởi người sử dụng lao động.

Ngoài giờ

30 % tiền lương mỗi giờ

Công việc ban đêm

Từ 22:00 lên đến 07:00
40 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

50 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

50 đến 100 % tiền lương mỗi giờ (100% vào ngày 1 tháng 1 và ngày 1 tháng 5)

Làm việc theo ca.

10 % tiền lương mỗi giờ

Công việc nguy hiểm

Tối thiểu 3 % mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

10 % mỗi giờ

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

850 EUR mỗi năm

Tháng 13

Quyết định ở quy mô cấp doanh nghiệp

Khác

Thông tin
Phụ cấp khu vực

Hơn 30 km 1 Euro
Hơn 40 km 2 Euro
Hơn 50 km 3 Euro
…mỗi 10 km 1 Euro
tối đa 18 Euro

Số ngày lễ

Tối thiểu 4 tuần mỗi năm

Các ngày lễ quốc gia

12 ngày mỗi năm

Đóng góp an sinh xã hội

22,1 %
Dành cho lao động nước ngoài
tuân theo pháp luật của nước sở tại.

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

16,1 %

Thuế thu nhập

16 lên đến 50 %
Thông tin
(16%, 27%, 41%, 50%)

Quỹ hưu trí bổ sung

Không bắt buộc

Bệnh tật, ốm đau

Từ 1 lên đến 30 ngày : 80 %
Hơn 31 ngày : 80 %

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 %

Thông tin Thông tin liên hệ

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Croatia, Tiếng Anh, Tiếng Slovenia