Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tây ban nha

Cập nhật lần cuối vào 17/09/2021
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
17.397,64 EUR đến 20.190,6 EUR mỗi năm

Mức lương cho mỗi danh mục

17.397,64 EUR mỗi năm cấp xii: người lao động bình thường
17.658,6 EUR mỗi năm cấp xi: người lao động có chuyên môn/ chuyên gia về cat. 2
17.923,47 EUR mỗi năm cấp x: trợ lý văn phòng/ chuyên viên cat. 1
18.192,32 EUR mỗi năm cấp ix: nhân viên cat. 2
18.465,2 EUR mỗi năm cấp viii: nhân viên cat. 1
18.742,16 EUR mỗi năm cấp vii: khảo sát đất đai cat. 2/quản đốc
19.023,29 EUR mỗi năm cấp vi: khảo sát đất đai cat. 1/chuyên viên chuyên môn
19.308,63 EUR mỗi năm cấp độ v: giám sát công việc chung
19.598,26 EUR mỗi năm cấp iv: giám sát chung/kỹ thuật viên công nghiệp
19.892,22 EUR mỗi năm cấp iii: người có bằng trung cấp/chứng chỉ
20.190,6 EUR mỗi năm cấp ii: sinh viên tốt nghiệp bằng cấp cao

Hằng ngày

Tối đa 9 giờ
Thông tin
Andalucía và Extremadura có thời gian làm việc mùa hè đặc biệt: Công nhân chỉ có thể làm việc vào buổi sáng

Hàng tuần

40 giờ mỗi tuần
1736 giờ mỗi năm

Ngoài giờ

80 giờ mỗi năm ngoại trừ trong trường hợp bất khả kháng

Nghỉ giải lao

Nghỉ ngơi

Nếu ngày làm việc kéo dài tối thiểu 6 giờ
15 phút

Điều kiện đặc biệt

Phu khuân vác, Bảo vệ, Người trực cổng
72 giờ mỗi tuần
Công việc dưới lòng đất
6 giờ mỗi ngày
35 giờ mỗi tuần

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Nếu nó cách nơi ở người lao động hay nơi tuyển dụng hơn 15 km

Trợ cấp chỗ ở

Phụ cấp sinh hoạt đầy đủ: khi người lao động không thể qua đêm tại nhà ở của họ vì bị điều đi công tác nơi khác, số tiền sẽ được giữ theo mức đã quy định trong thỏa ước tập thể vùng.
Phụ cấp một nửa : khi làm việc xa nhà, để chi trảbữa trưa (nếu nó không được cung cấp bởi doanh nghiệp), khi công nhân có thể về nhà vào ban đêm. số tiền sẽ được giữ theo mức đã quy định trong thỏa ước tập thể vùng.

Ngoài giờ

Người sử dụng lao động phải trả tiền làm thêm với tỷ lệ cao hơn bình thường. Thời gian làm thêm cho từng loại hoặc cấp độ được xác định dựa trên các thỏa ước tập thể. Các doanh nghiệp có thể trả thù lao thời gian làm thêm bằng thời gian nghỉ ngơi tương đương

Công việc ban đêm

Từ 22:00 đến 06:00
25 % tiền lương mỗi giờ nếu công việc buổi tối kéo dài hơn 4 giờ, tiền phụ cấp sẽ được tính như thể công việc kéo dài cả ngày.

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
. Mức lương không được quyết định.

Công việc nguy hiểm

20 % tổng thu nhập tháng

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Không thể áp dụng

Tháng 13

Thông tin
Phải trả cho các ngày theo lịch như sau:
A) Trợ cấp tháng 6: Từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6.
b) Trợ cấp Giáng sinh: Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12.
Số tiền: Theo cấp độ nêu ra trong bảng các thỏa ước tập thể

Số ngày lễ

30 ngày mỗi năm 21 phải là ngày làm việc. quyền nghỉ lễ không phải chịu sự bồi thường.

Các ngày lễ quốc gia

12 ngày quốc gia
2 ngày địa phương
1 và 6 tháng 1
Lễ Phục Sinh
1 tháng 5
15 tháng 8
12 tháng 10
1 tháng 11
6, 8 và 25 tháng 12
Thông tin
Thỏa ước tập thể cấp tỉnh có thể bao gồm nhiều ngày hơn.

Đóng góp an sinh xã hội

1067,4 đến 3.642 EUR mỗi tháng đối với các kỹ sư và sinh viên tốt nghiệp
885,3 đến 3.642 EUR mỗi tháng đối với các kỹ thuật viên, chuyên gia và trợ lý kỹ sư đủ tiêu chuẩn
770,1 đến 3.642 EUR mỗi tháng đối với các quản lý hành chính
764,4 đến 3.642 EUR mỗi tháng đối với các trợ lý không đủ tiêu chuẩn
764,4 đến 3.642 EUR mỗi tháng đối với các quản trị hành chính văn phòng
764,4 đến 3.642 EUR mỗi tháng cho nhân viên cấp thấp
764,4 đến 3.642 EUR mỗi tháng cho trợ lý hành chính
25,48 đến 121,4 EUR mỗi ngày đối với người lao động có tay nghề thuộc loại một và hai
25,48 đến 121,4 EUR mỗi ngày đối với người lao động có tay nghề và chuyên gia thuộc loại ba
25,48 đến 121,4 EUR mỗi ngày cho người lao động
25,48 đến 121,4 EUR mỗi ngày cho người lao động dưới mười tám tuổi
Dành cho lao động nước ngoài
Người lao động nước ngoài đóng góp an sinh xã hội ở quốc gia của mình. Tuy nhiên, có thể Tây Ban Nha chưa ký các thỏa thuận về an sinh xã hội với quốc gia đó.

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

Thông tin
Một số thỏa ước tập thể của doanh nghiệp có các điều khoản để trả tiền bảo hiểm y tế hoặc lương hưu. Một số kế hoạch chỉ nhận đóng góp từ các nhà tuyển dụng, một số khác cũng cho phép người lao động đóng góp với phần trăm thấp hơn.
Dành cho lao động nước ngoài
Nếu các điều khoản này được bao gồm trong thỏa thuận của doanh nghiệp, chúng được áp dụng cho tất cả người lao động: cả di cư và nước ngoài

Thuế thu nhập

Tùy thuộc vào tình hình gia đình
Dành cho lao động nước ngoài
Chỉ dành cho người lao động có đóng an sinh xã hội ở Tây Ban Nha.

Bệnh tật, ốm đau

Ngày 1 đến 3 : 0 %
Ngày 4 đến 20 : 60 %
Sau 20 ngày 75 %
Thông tin
Theo hầu hết các thỏa ước lao động tập thể trong khu vực và doanh nghiệp, các phúc lợi này được đi kèm với mức đóng góp của doanh nghiệp.

Chấn thương/tai nạn làm việc

100 % sau ngày nghỉ phép ốm đau

Thông tin Thông tin liên hệ

CCOO del Hábitat

C/Ramírez de Arellano, 19. 2ª planta. 28043 – Madrid
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Điện thoại +34 915 89 75 07
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Anh