Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

CCOO del Hábitat

Calle de Albasanz, 3. Bajo, 28037 Madrid

Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha
Angeles Romero
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Tây Ban Nha
+34915409233

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid

Điện thoại +34 915 89 75 07
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Pháp, Tiếng Anh
Gracia de Juana / Juan Carlos Barrero
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Tây Ban Nha - Tiếng Pháp - Tiếng Anh
+34915897507