Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb

Điện thoại +385992536590
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Croatia, Tiếng Anh, Tiếng Serbia, Tiếng Slovenia, Tiếng Tây Ban Nha
Domagoj Ferdebar
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Croatia
+385 1 4655014
Matea Majurec
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Croatia - Tiếng Anh - Tiếng Serbia - Tiếng Slovenia - Tiếng Tây Ban Nha
+385913111182