Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica

Điện thoại +382 (020) 232-315
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Serbia