Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15

Điện thoại +41 31 350 22 72
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Ý