Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albania

Cập nhật lần cuối vào 20/02/2023
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Lek Albania (ALL)

Tiền lương tối thiểu

26.000 ALL mỗi tháng

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

26.000 ALL đến 30.000 ALL mỗi tháng

Có chuyên môn

30.000 ALL đến 50.000 ALL mỗi tháng

Chuyên gia

50.000 ALL đến 70.000 ALL mỗi tháng

Trưởng ca

45.000 ALL đến 60.000 ALL mỗi tháng

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

35.000 ALL đến 45.000 ALL mỗi tháng

Chuyên gia

60.000 ALL đến 120.000 ALL mỗi tháng

Hằng ngày

8 giờ mỗi ngày
Thông tin
Không quá 6 giờ đối với người lao động dưới 18 tuổi

Hàng tuần

40 giờ

Ngoài giờ

8 giờ mỗi tuần
Thông tin
Người lao động không được phép làm thêm giờ nếu thời giờ lao động đủ 48 giờ một tuần.

Nghỉ giải lao

30 phút lên đến 8 giờ công việc
Hơn 8 giờ : 30 thêm phút
Một phần thời gian làm việc tiêu chuẩn
Trả

Điều kiện đặc biệt

Giờ làm việc đặc biệt được xác định trong các thoả ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động giữa các bên.

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Tối đa 20% mức lương hàng tháng dưới dạng phiếu mua hàng hoặc tiền mặt nếu được nêu trong Hợp đồng giữa các bên. (bao gồm phụ cấp đi lại, ăn uống, nơi ở)

Trợ cấp bữa ăn

Thông tin
Tối đa 20% mức lương hàng tháng dưới dạng phiếu mua hàng hoặc tiền mặt nếu được nêu trong Hợp đồng giữa các bên. (bao gồm phụ cấp đi lại, ăn uống, nơi ở)

Trợ cấp chỗ ở

Thông tin
Tối đa 20% mức lương hàng tháng dưới dạng phiếu mua hàng hoặc tiền mặt nếu được nêu trong Hợp đồng giữa các bên. (bao gồm phụ cấp đi lại, ăn uống, nơi ở)

Được đăng từ {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Như đã xác định trong hợp đồng cá nhân hoặc tập thể giữa các bên.

Trợ cấp bữa ăn

Thông tin
Như đã xác định trong hợp đồng cá nhân hoặc tập thể giữa các bên.

Trợ cấp chỗ ở

Thông tin
Như đã xác định trong hợp đồng cá nhân hoặc tập thể giữa các bên.

Ngoài giờ

Tối thiểu 25 % tiền lương mỗi giờ

Công việc buổi tối

Tối thiểu 20 % tiền lương mỗi giờ
Tối thiểu 150 ALL mỗi giờ
Từ 19:00 đến 22:00

Công việc ban đêm

Tối thiểu 50 % tiền lương mỗi giờ
Từ 22:00 đến 06:00
Thông tin
Người lao động dưới 18 tuổi và những người không có khả năng lao động không được làm việc vào ban đêm

Làm việc vào thứ Bảy

Tối thiểu 25 % tiền lương mỗi giờ
Thông tin
Người lao động làm vào các ngày trong tuần hoặc vào những ngày lễ, Tết thì được bù đắp bằng một khoản phí bổ sung không dưới 25% hoặc với một kỳ nghỉ bằng với thời gian của công việc được thực hiện cộng với việc nghỉ bổ sung không dưới 25% thời gian của công việc này, được nghỉ một tuần trước hoặc sau khi công việc hoàn thành.

Làm việc vào Chủ nhật

Tối thiểu 25 % tiền lương mỗi giờ
Thông tin
Người lao động làm vào các ngày trong tuần hoặc vào những ngày lễ, Tết thì được bù đắp bằng một khoản phí bổ sung không dưới 25% hoặc với một kỳ nghỉ bằng với thời gian của công việc được thực hiện cộng với việc nghỉ bổ sung không dưới 25% thời gian của công việc này, được nghỉ một tuần trước hoặc sau khi công việc hoàn thành.

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Thông tin
Người lao động làm vào các ngày trong tuần hoặc vào những ngày lễ, Tết thì được bù đắp bằng một khoản phí bổ sung không dưới 25% hoặc với một kỳ nghỉ bằng với thời gian của công việc được thực hiện cộng với việc nghỉ bổ sung không dưới 25% thời gian của công việc này, được nghỉ một tuần trước hoặc sau khi công việc hoàn thành.

Làm việc theo ca.

Được cho phép

Công việc nguy hiểm

Thông tin
Được xác định trong hợp đồng cá nhân hoặc tập thể giữa các bên.

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
100 % tiền lương
Thông tin
Người lao động được hưởng lương ngày nghỉ hằng năm nếu không có giấy phép

Tháng 13

1 tháng lương
Thông tin
Một khoản thù lao đặc biệt phải được trả bằng các khoản bổ sung nếu được dự đoán trong hợp đồng

Thâm niên

Sau 10 năm

Khác

Tối thiểu 187,5 ALL mỗi giờ
Tối thiểu 50 % tiền lương mỗi giờ

Số ngày lễ

28 ngày mỗi năm

Các ngày lễ quốc gia

14 ngày
1 tháng 1
2 tháng 1
15 tháng 3 mùa hè
22 tháng 3 tết ba tư
Ngày lễ Phục sinh Chính thống giáo
1 tháng 5 ngày quốc tế lao động
Eid al-Fitr
Eid al-Adha
19 tháng 10 lễ tuyên phúc cho mẹ teresa
28 tháng 11 ngày treo quốc kỳ và ngày độc lập
29 tháng 11 ngày giải phóng
8 tháng 12 ngày quốc tế thanh thiếu niên
25 tháng 12 lễ giáng sinh
Thông tin
Người lao động có quyền được hưởng lương vào ngày nghỉ lễ, Tết. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai.

Đóng góp an sinh xã hội

9,5 %
2.470 ALL : tối thiểu lương
10.893 ALL : tối đa lương

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

1,7 %
442 ALL : tối thiểu lương
1.949 ALL : tối đa lương

Thuế thu nhập

0 đến 30.000 ALL : 0
30.001 đến 150.000 ALL : 13 % trong tổng số trên 30.000 ALL
150.001 ALL : 13.000 ALL + 23 % trong tổng số trên 150.000 ALL

Bệnh tật, ốm đau

Lên đến 60 % đối với 6 tháng nếu có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc
80 % sau 6 tháng
Thông tin
Người sử dụng lao động chi trả 14 ngày đầu tiên theo bệnh án, chi trả phần còn lại theo bệnh án cho đến khi kết thúc thời hạn 6 tháng được Viện Bảo hiểm Xã hội chi trả

Chấn thương/tai nạn làm việc

80 % đối với 6 tháng

Thông tin Thông tin liên hệ

FSNDSHPSH

Điện thoại 0035567298237
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Albania

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Điện thoại 00355682246074
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Albania, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý