Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Iceland

Cập nhật lần cuối vào 07/05/2020
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Króna Iceland (ISK)

Tiền lương tối thiểu

335.000 ISK

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

335.000 đến 353,588

Có chuyên môn

351,303 đến 451.000

Trưởng ca

395.000 đến 522.000

Người lao động mới bắt đầu làm việc / trẻ tuổi

320.000 đến 337,658

Hằng ngày

8 giờ
Giữa 07:00 đến 18:00

Hàng tuần

40 giờ
Thông tin
(hoạt động 37 tiếng và 5 phút)

Ngoài giờ

Mỗi ngày : 2 giờ
Mỗi tuần : 8 giờ
Mỗi tháng : 34,64 giờ
Mỗi ba tháng : 138,56 giờ
Mỗi học kỳ : 207,84 giờ

Nghỉ giải lao

Bữa trưa

Giữa 11:30 13:30 : 1 giờ
Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Không được trả phí

Ngoài giờ

180 % tiền lương mỗi giờ

Công việc buổi tối

180 % tiền lương mỗi giờ

Công việc ban đêm

180 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

180 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

180 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Bắt buộc

Làm việc theo ca.

30 đến 60 % tiền lương mỗi giờ

Tiền lương ngừng việc

30 % tiền lương mỗi giờ

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

24 đến 30 ngày

Số ngày lễ

2 ngày mỗi tháng
24 đến 30 ngày mỗi năm

Các ngày lễ quốc gia

11 ngày mỗi năm

Bảo hiểm an sinh xã hội bổ sung

4 % tiền lương

Quỹ hưu trí bổ sung

2 % tiền lương

Bệnh tật, ốm đau

30 ngày được trả ở mức 100%
30 đến 60 ngày : % khác nhau

Chấn thương/tai nạn làm việc

30 ngày ngày được trả ở mức 100%
30 đến 60 ngày : % khác nhau

Thông tin Thông tin liên hệ

RAFIÐNAÐARSAMBAND ÍSLANDS

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Điện thoại +354 5400100

Samiðn - Samband iðnfélaga

STÓRHÖFÐA 31
110 REYKJAVÍK
Điện thoại +354 5400100

STARFSGREINASAMBAND ÍSLANDS

GUÐRÚNARTÚNI 1
105 REYKJAVÍK
Điện thoại +354 562 6410