Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Bồ Đào Nha

Cập nhật lần cuối vào 22/04/2019
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
600 EUR

Mức lương cho mỗi danh mục

Không có chuyên môn

600 EUR mỗi tháng

Có chuyên môn

656 EUR mỗi tháng

Chuyên gia

683 EUR mỗi tháng

Trưởng ca

719 EUR mỗi tháng

Hằng ngày

8 giờ mỗi ngày

Hàng tuần

40 giờ mỗi tuần

Ngoài giờ

2 giờ mỗi ngày
200 giờ mỗi năm

Nghỉ giải lao

1 đến 2 giờ mỗi ngày
Thông tin
Người lao động không được phép làm việc hơn 5 giờ liên tiếp.

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Thông tin
Các điều khoản và điều kiện sẽ được thỏa thuận với người sử dụng lao động. Nhân sự được phân bổ có thể được trả phụ cấp sinh hoạt phí.

Trợ cấp bữa ăn

5,7 EUR mỗi ngày

Trợ cấp chỗ ở

Thông tin
Các điều khoản và điều kiện sẽ được thỏa thuận với người sử dụng lao động. Nhân sự được phân bổ có thể được trả phụ cấp sinh hoạt phí.

Mức sinh hoạt/trợ cấp hàng ngày

Thông tin
Các điều khoản và điều kiện sẽ được thỏa thuận với người sử dụng lao động. Nhân sự được phân bổ có thể được trả phụ cấp sinh hoạt phí.

Ngoài giờ

50 % tiền lương mỗi giờ trong giờ đầu tiên
75 % tiền lương mỗi giờ trong những giờ (hoặc giờ lẻ) sau

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 07:00
30 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Được cho phép
100 % tiền lương mỗi giờ

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
Thông tin
Cùng một mức thù lao của người lao động làm việc trong ngày nghỉ.

Tháng 13

Có thể áp dụng
1 tháng tổng thu nhập tháng
Thanh toán lương vào ngày bắt đầu ngày nghỉ
Thông tin
Khoản phụ cấp được thanh toán trước khoảng thời gian tối thiểu 15 ngày nghỉ phép liên tiếp. Trong trường hợp các ngày lễ, Tết ngắn hơn, chỉ một phần phụ cấp sẽ được thanh toán theo từng phần, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

Tháng 14

Có thể áp dụng
1 tháng tổng thu nhập tháng
Thanh toán lương vào ngày tháng 12
Thông tin
Theo tỷ lệ với thời gian làm việc trong năm.

Số ngày lễ

22 ngày
Thông tin
Lên đến 25 ngày theo thời gian làm việc đã đăng ký.

Các ngày lễ quốc gia

13 ngày + 1 ngày nghỉ bù nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ.
Ngày 1 tháng 1
Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh
Chủ nhật Phục sinh
25 Tháng Tư
1 tháng 5
Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
10 Tháng Sáu
15 Tháng Tám
5 Tháng Mười
1 Tháng Mười Một
1 Tháng Mười Hai
8 Tháng Mười Hai
25 tháng 12
Ngày 24 tháng 12 được coi là một ngày nghỉ bù được hưởng lương nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ.

Đóng góp an sinh xã hội

11 % tổng thu nhập tháng

Bệnh tật, ốm đau

Từ 1 đến 30 ngày 55 % tổng thu nhập tháng
Từ 31 đến 90 ngày 60 % tổng thu nhập tháng
Từ 91 đến 365 ngày 70 % tổng thu nhập tháng
Hơn 365 ngày 75 % tổng thu nhập tháng
Thông tin
Khi mức trợ cấp cho người khuyết tật là 55% hoặc 60%, thêm 5% sẽ được phân bổ nếu:
- thù lao bằng hoặc dưới 500 Euro
- có hơn 3 trẻ em trong gia đình dưới 16 tuổi; hoặc dưới 24 tuổi và đang được hỗ trợ kinh phí chăm sóc từ gia đình
- có 1 trẻ em khuyết tật khác trong gia đình đang được hỗ trợ kinh phí chăm sóc.

Chấn thương/tai nạn làm việc

Mất hoàn toàn khả năng lao động tạm thời đầu tiên 12 tháng 70 % tổng thu nhập tháng
Mất hoàn toàn khả năng lao động tạm thời sau 12 tháng 75 % tổng thu nhập tháng
Mất một phần khả năng lao động tạm thời 70 % tổng thu nhập tháng
Thông tin
Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng hoặc làm chết người, người sử dụng lao động phải khai báo cho Thanh tra Bộ Lao động (ACT: Autoridade para là Condições do Trabalho) trong vòng 24 giờ

Trong lĩnh vực xây dựng, nếu người sử dụng lao động không tuân thủ theo quy định, nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trong vòng 24 giờ và sau đó là chủ thầu.

Thông tin Thông tin liên hệ

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Điện thoại +351 218 818 585
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Tiếng Pháp