Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Het project

Deze website is het resultaat van een project uitgevoerd door de EFBH (de Europese Federatie van Bouw- en Houtarbeiders) met financiële steun van de Europese Commissie (DG EMPL).

Waarom deze website?

Tijdelijke migratie en in het bijzonder de detachering van werknemers zijn van levensbelang in de bouwsector, want die wordt gekenmerkt door zeer mobiele werknemers, een grote vraag naar geschoolde en ongeschoolde werknemers en een sterke concurrentie tussen de bedrijven. Het principe "gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek" wordt echter niet altijd gerespecteerd.

Deze website zal werknemers helpen om sectorspecifieke, beknopte en gemakkelijk toegankelijke informatie over hun rechten te verstrekken. Werknemers zullen ook contact kunnen opnemen met vakbonden in het land van herkomst of gastland om rechtstreekse ondersteuning te krijgen.

Op Europees niveau beantwoordt dit initiatief aan Richtlijn 2014/67/EG, die wijst op het belang van een betere toegang tot en de transparantie van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de verschillende EU-lidstaten om de juiste toepassing van Richtlijn 96/71/EC te verzekeren en daarbij de rechten van gedetacheerde werknemers te beschermen.

Alle informatie is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie.