Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kroatië

Laatst geüpdatet op 30-3-2022
Toon alle bedragen in Kroatische kuna (HRK)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
4.687,5 HRK nationaal minimumbrutoloon

Loon per categorie

Ongeschoold

4.200 HRK tot 4.830 HRK groep i – ii

Geschoold

5.460 HRK tot 6.384 HRK iii. – iv.b

Specialist

6.888 HRK tot 7.644 HRK v.a – vi.

Voorman

7.980 HRK tot 9.240 HRK

Professionals

9.870 HRK tot 11.130 HRK

Dagelijks

8 uur

Wekelijks

40 uren
Info
Werknemers mogen gedurende enkele dagen meer dan 8 uren werken tot maximaal 56 uren per week (60 voor seizoenarbeid) en op sommige minder dan 8 uren per dag / 56 uren per week, maar op het eind van die periode moet de gemiddelde arbeidstijd 40 uren per week bedragen. In dat geval zijn er geen overuren.

Overuren

10 uren per week
180 uren per jaar
250 uren per jaar (cao bouw - voor zover van toepassing)

Pauzes

na 6 uur werken
30 minuten
Onderdeel van de standaardarbeidstijd
Betaald

In Kroatië

Reiskostenvergoeding

Vergoeding gebaseerd op het tarief van het openbaar vervoer

Maaltijdvergoeding

120 tot 170 HRK per dag
70 tot 120 HRK per dag

Woonvergoeding

De verblijfkosten op de bouwplaats worden overeenkomstig de fiscale regelgeving door de werkgever gedragen.

Verblijfkosten/dagvergoedingen

170 HRK

Overuren

30 % van het uurloon

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 06:00
30 % van het uurloon

Werken op zaterdag

Werken op zaterdag wordt beschouwd als normale werktijd.

Werken op zondag

Toegelaten
30 % van het uurloon

Werken op wettelijke feestdagen

Toegelaten
50 % van het uurloon

Ploegenarbeid

Toegelaten
10 % van het uurloon

Gevaarlijk werk

5 % voor de gevolgen van milieufactoren
5 tot 50 % voor fysieke en psychische belasting
Info
FYSIEKE EN PSYCHISCHE BELASTING
- werk van bestuurders van zware motorvoertuigen in het openbaar verkeer - werken met zware bouwmachines - werken op hoogten boven 25 m ........min. 15%
- werken in op diepten in smalle kanalen en greppels dieper dan 3 m ......... min. 10%
- werken op opgehangen steigers ........ min. 25%
- werken bij tunnelbouw en rotswerkzaamheden /.... min. 30-40%
- opladen en ontploffen van mijnen ..... min. 25%
- caisson- en duikwerkzaamheden ...... min. 50%

Loon voor stand-by

70 % van het uurloon (niet minder dan het wettelijk minimumloon)

Jaarlijks vakantiegeld

Van toepassing
1.800 HRK
Jaarlijks verlof

Aanvullende looncomponenten

0,5 % per dienstjaar
Betaald maandelijks

Aantal vakantiedagen

20 dagen per jaar voor 5 werkdagen/week
24 dagen per jaar voor 6 werkdagen/week
Info
Elke 4 jaar dienst wordt een extra dag toegekend, tot 25/30 dagen

Wettelijke feestdagen

13 dagen per jaar
1 januari
6 januari
Paasmaandag
1 mei
Pinksteren
22 juni
25 juni
5 augustus
15 augustus
8 oktober
1 november
25 en 26 december

Sociale zekerheids bijdragen

15 % tot pijler i
5 % tot pijler ii
Info
Bijdragen betaald door de werkgever en berekend op basis van het brutoloon:
bijdragen tot de nationale ziekteverzekering 15%; bijdrage voor verwondingen op de werkplek 0,5%; bijdrage voor werkgelegenheid 1,7%

Inkomstenbelasting

24 tot 36 %
Info
lokale belastingen tussen 0% en 18% hangen af van de gemeente

Aanvullende pensioenfondsen

Alleen pijler III. – niet verplicht

Ziekte

Dag 1 tot 42 : 70 %

Verwondingen/ongevallen op het werk

100 %

Info Contacten

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Kroatisch, Engels