Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italië

Laatst geüpdatet op 24-9-2021
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Niet van toepassing

Loon per categorie

Info
Het uurloon, gerelateerd aan verschillende professionele cijfers is geldig tot 30-09-2019. Dit salaris is geldig voor geheel het nationale grondgebied, er zijn aanvullende toeslagen op regionaal en provinciaal niveau.

Ongeschoold

8,2 EUR per uur (nationaal loon geldig in alle regio's / provincies)

Geschoold

9,1 EUR per uur (nationaal loon geldig in alle regio's / provincies)

Specialist

9,79 EUR per uur (nationaal loon geldig in alle regio's / provincies)

Voorman

10,32 EUR per uur (nationaal loon geldig in alle regio's / provincies)

Beginners / jonge werknemers

7,98 EUR tot 11,78 EUR per uur (leerlingen: verschilt naargelang van het niveau en de scholingsperiode)

Professionals

1.839,2 EUR 2.424,86 EUR per maand (maandloon komt overeen met 173 uren)

Gemiddeld loon (indicatie)

1750,09 waaraan een variabele verhoging moet worden toegevoegd op regionaal of provinciaal niveau

Dagelijks

8 u(u)r(en)

Wekelijks

40 u(u)r(en)

Overuren

2 u(u)r(en) per dag
250 u(u)r(en) per jaar
+ 35 % uur loon
Info
Maximum aantal overwerkuren volgens de nationale collectieve overeenkomst, 35% meer op uurbasis.

Pauzes

Rust

10 minuten
Betaald

Lunch

na 6 uur werken
30 tot 60 minuten
Niet betaald

Speciale condities

Geen arbeidsduurverkorting

In Italië

Reiskostenvergoeding

0,35 EUR per werkuur
Info
Nationaal gemiddelde, dit kan varieren van provincie tot provincie. Indien gewerkt wordt buiten de gemeente waar een werknemer is ingehuurd zullen de reiskosten worden gedragen door het bedrijf.

Maaltijdvergoeding

0,61 EUR per uur
105,73 EUR per maand

Woonvergoeding

Van toepassing
Besloten op bedrijfsniveau, door het bedrijf betaald

Verblijfkosten/dagvergoedingen

Info
De reis vastgesteld op provinciaal niveau vindt plaats buiten de werkprovincie , met een vast quotum van 10% bovenop op het uurloon en elke provincie heeft hierover een contract gesloten. De reis naar andere Italiaanse provincies is 46,48 euro meer per dag, vanuit Italië gaat de internationale reis, die 77,47 euro meer per dag is. Territoriale onderhandelingen kunnen deze meerprijs verhogen.

Gedetacheerd vanuit Italië

Reiskostenvergoeding

Info
De reis vastgesteld op provinciaal niveau vindt plaats buiten de werkprovincie , met een vast quotum van 10% bovenop op het uurloon en elke provincie heeft hierover een contract gesloten. De reis naar andere Italiaanse provincies is 46,48 euro meer per dag, vanuit Italië gaat de internationale reis, die 77,47 euro meer per dag is. Territoriale onderhandelingen kunnen deze meerprijs verhogen.

Overuren

35 % van het uurloon

Nachtwerk

Toegelaten (voor werknemers ouder dan 16)
22:00 tot 06:00
40 % van het uurloon

Werken op zaterdag

Toegelaten
8 % van het uurloon

Werken op zondag

Toegelaten
55 % van het uurloon

Werken op wettelijke feestdagen

Niet verplicht
Toegelaten
45 % van het uurloon

Ploegenarbeid

Toegelaten
9 tot 28 % van het uurloon

Gevaarlijk werk

Ondergrondse werkzaamheden
18 tot 46 % van het uurloon
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
11 % van het uurloon
Jobs in water / sneeuw / modder
6 tot 16 % van het uurloon
Werken in riolen/schoorstenen
7 tot 17 % van het uurloon
Werken op hoogte
12 tot 17 % van het uurloon
Info
Nationale percentages, maar elke provincie heeft het recht die te verhogen.

Loon voor stand-by

Van toepassing
10 tot 30 % van het uurloon (beschikbaarheid buiten de werkuren)

Jaarlijks vakantiegeld

8,5 % alleen voor werknemers: voor elk gepresteerd uur werknemers in het fonds van bouwarbeiders (cassa edile)
20 dagen alleen voor werknemers: rechtstreeks door het bedrijf betaald
Juli

13de maand

Werknemers : verstrekking van 10 % voor ieder gewerkt uur
Werknemers : 1 maand
Betaald op december

14de maand

Van toepassing enkel voor professionals
Betaald op juni

Anciënniteit

Info
De werknemer geldt als beroepservaren wanneer hij binnen twee jaar ten minste 2100 uur kan claimen

Aanvullende looncomponenten

Territoriale compensatie : 0,92 tot 1,28 EUR per uur
221 EUR per maand nationaal gemiddelde
Productiebonus : 0,12 tot 0,17 EUR per uur
42 EUR per maand nationaal gemiddelde

Andere

Opschorting of diverse slechte weersomstandigheden : 80 % betaling door de inps

Aantal vakantiedagen

20 dagen per jaar wettelijk verplicht. kan niet betaald worden.
1/12 van het totale aantal dagen/maand

Wettelijke feestdagen

12 dagen per jaar
Info
Bovendien hebben de werknemers 88 uur verlof per jaar: 1 uur per 20 gewerkte uren. Voor werknemers gebeurt de betaling maandelijks met een stijging van 4,95% van het loon/uur.

Sociale zekerheids bijdragen

10 % van brutoloon
Voor gedetacheerde werknemers
Gedetacheerde werknemers betalen socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst

Aanvullende sociale verzekering

0,3 % van brutoloon
Info
Van toepassing op werknemers in bedrijven met meer dan 15 werknemers om de integratie van schorsingen bij bedrijven in moeilijkheden op te vangen

Inkomstenbelasting

0,5 tot 3,33 % lokale belastingen
23 % tot 15.000 EUR
28 % van 15.000 tot 28.000 EUR
38 % van 28.000 tot 55.000 EUR

Aanvullende pensioenfondsen

1 tot 1,2 %
Info
Betaald aan het respectieve pensioenfonds van elk beroep. Jonge mensen voegen 7,5% van het jaarloon toe

Ziekte

Dag 1 tot 6 : 0 % eerst 3 dagen
Dag 7 tot 13 : 50 % eerst 3 dagen
Dag 14 tot 365 : 100 % eerst 3 dagen
Dag 4 tot 181 : 100 % tot 66% wordt geïntegreerd via het nationale bestuur voor de sociale zekerheid (inps)
Dag 181 tot 365 : 50 %

Verwondingen/ongevallen op het werk

Elke dag : 100 %

Info Contacten

FENEAL UIL

U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Frans, Italiaans, Roemeens, Spaans

FILCA CISL

U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Spaans, Italiaans, Portugees

FILLEA CGIL

U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Roemeens