Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Tsjechische Republiek

Laatst geüpdatet op 15-4-2024
Toon alle bedragen in Tsjechische kroon (CZK)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
112,5 CZK
18.900 CZK

Loon per categorie

Ongeschoold

112,5 CZK tot 115 CZK : cao-categorieën i-iii
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Geschoold

115 CZK tot 130 CZK loonschalen iii. - vi.
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Specialist

126 CZK tot 130 CZK loonschaal v. - vi.
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Voorman

130 CZK tot 135 CZK loonschaal vi. - vii.
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Dagelijks

8 tot 12 uren per dag

Wekelijks

40 uren

Overuren

8 per week
150 per jaar
Info
Meer uren alleen mits akkoord tussen de werkgever en werknemer, maar niet meer dan 416 uren per jaar.
Het totale aantal overuren mag niet meer dan gemiddeld 8 per week bedragen in een periode niet langer dan 26 opeenvolgende weken. Dat aantal mag echter op grond van een bepaling in de collectieve arbeidsovereenkomst tot maximaal 52 opeenvolgende weken worden verhoogd.

Pauzes

Rust

30 minuten
Geen onderdeel van de standaardarbeidstijd
Niet betaald
Info
Kan verdeeld worden in geen kleinere delen van telkens 15 minuten, na een periode van ononderbroken werk niet langer dan 6 uren (minderjarigen: 4,5 uren)

Speciale condities

37,5 uren per week (a* en b**)
38,75 uren per week (c***)
Info
a*) ondergrondse werkzaamheden voor de ontginning van steenkool, ertsen en andere grondstoffen, in de mijnbouw en op mijnbouwplaatsen voor geologisch onderzoek
b**) op werkplekken met een drieploegenstelsel of ononderbroken werkrooster
c***) op werkplekken met een tweeploegenstelsel; werknemers jonger dan 18 (d.w.z. minderjarigen) zijn onderworpen aan specifieke bepalingen van de Arbeidswet

In Tsjechische Republiek

Reiskostenvergoeding

De reiskosten van de normale werkplek (verblijf) naar de bouwplaats wordt betaald door de werkgever, die het transportmiddel moet bepalen.
Info
Alleen als het een zakenreis is.
Dat geldt ook voor zakenreizen naar het buitenland.

Maaltijdvergoeding

Min. 129 CZK als de reis 5 tot 12 uren duurt
Min. 196 CZK als de reis meer dan 12 uren duurt
Min. 307 CZK als de reis meer dan 18 uren duurt

Woonvergoeding

Van toepassing als pendelen onmogelijk is en de werknemer op de bouwplaats blijft, worden de huisvestingskosten door de werkgever betaald.

Verblijfkosten/dagvergoedingen

Niet van toepassing

Overuren

25 % van het uurloon
Als de overuren gepresteerd worden tijdens opeenvolgende rustdagen, mag de premie niet minder dan 40% van de gemiddelde verdiensten bedragen.
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Avondwerk

Van 18:00 tot 21:00

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 06:00
10 % van het uurloon

Werken op zaterdag

Toegelaten
10 % van het uurloon

Werken op zondag

Toegelaten
10 % van het uurloon

Werken op wettelijke feestdagen

Toegelaten
100 % van het uurloon

Ploegenarbeid

Toegelaten
Het bedrag van de premie kan in de bedrijfsovereenkomst afgesproken zijn.

Gevaarlijk werk

Min. 50 CZK per uur
Info
De definitie van de term "moeilijke werkomstandigheden" voor financiële compensatie zal in een regeringsbesluit worden vastgelegd.
Moeilijke arbeidsvoorwaarden
Min. 10 % per uur

Loon voor stand-by

Niet van toepassing tenzij vastgelegd in de bedrijfsovereenkomst.

Jaarlijks vakantiegeld

Niet van toepassing tenzij vastgelegd in de bedrijfsovereenkomst.

13de maand

Niet van toepassing tenzij vastgelegd in de bedrijfsovereenkomst.

14de maand

Niet van toepassing tenzij vastgelegd in de bedrijfsovereenkomst.

Aanvullende looncomponenten

Niet van toepassing tenzij vastgelegd in de bedrijfsovereenkomst.

Andere

Min. 15 % van gemiddeld loon
25 % van gemiddeld loon op rustdagen

Defecte machines

80 % van gemiddeld loon

Slechte weersomstandigheden

60 % van gemiddeld loon

Aantal vakantiedagen

20 dagen per jaar
2 dagen per week niet meer dan 5 per jaar *
Info
* onregelmatig verdeelde arbeidstijd (ploegen langer dan 9 uren), of
werk met een arbeidstijdrekening of
werk afhankelijk van het weer
Voor gedetacheerde werknemers
20 dagen per jaar

Wettelijke feestdagen

13 dagen per jaar
Nieuwjaarsdag
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Dag van de Arbeid
8 mei
5 juli
6 juli
28 september
28 oktober
17 november
Kerstavond
Kerstdag

Sociale zekerheids bijdragen

6,5 % van de belastbare grondslag sociale zekerheids bijdragen ingehouden op het loon van de werknemer
4,5 % van de belastbare grondslag ziektekostenverzekering (privé)
24,8 % van de belastbare grondslag aanvullende sociale verzekering werkgever: 25% van de berekeningsgrondslag (= brutoloon) (daarin: 2,3% gezondheids- (= ziekte)verzekering, 21,5% pensioenverzekering en 1,2% nationale werkgelegenheidsbijdrage)
Voor de socialezekerheidsbijdrage wordt 6,5% van het loon van de werknemer ingehouden. De door de werkgever betaalde 25% komt bovenop het brutoloon van de werknemer. Hetzelfde geldt voor de ziektekostenverzekering: hiervoor wordt 4,5% op het loon van de werknemer ingehouden. De door de werkgever betaalde 9% komt bovenop het brutoloon van de werknemer.

Inkomstenbelasting

15 % van de belastbare grondslag

Aanvullende pensioenfondsen

Info
Dit kan overeengekomen worden in de bedrijfsovereenkomst.

Ziekte

Compensatieloon *
Dagen 1 tot 14 60 % loon
Maximum 254 CZK per uur
Ziekteverzekering **
Beginnend op de 15de dag, 60% van de dagelijkse berekeningsgrondslag
Maximum 1.452 CZK per dag
Vanaf welk moment 31 dag 66 %
Maximum 1.597 CZK per dag
Vanaf welk moment 61 dag 72 %
Maximum 1.742 CZK per dag

Verwondingen/ongevallen op het werk

De werkgever (verzekeringsmaatschappij) betaalt het verschil tussen de compenserende loon/ziekteverzekeringsuitkeringen en de gemiddelde inkomsten (tot 100%). De werkgever is verplicht een verzekering aan te gaan om dit risico te dekken.
Info
Het verschil in betaling kan verminderd worden, als de werkgever niet de geldende veiligheidsvoorschriften/reglementen naleeft.

Info Contacten

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Tsjechisch