Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Frankrijk

Laatst geüpdatet op 18-5-2022
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
10,85 EUR per uur
1.645,58 EUR per maand

Loon per categorie

Ongeschoold

20.093 EUR tot 20.876 EUR per jaar (grondwerken)
1.589,47 EUR tot 1.595 EUR per maand (bouw)

Geschoold

20.875 EUR tot 23.943 EUR per jaar (grondwerken)
1.589,47 EUR tot 1.713,1 EUR per maand (bouw)

Specialist

24.450 EUR tot 27.922 EUR per jaar (grondwerken)
1.619,92 EUR tot 2.072,2 EUR per maand (bouw)

Voorman

28.692 EUR tot 30.328 EUR per jaar (grondwerken)
1.830,5 EUR tot 2.362,11 EUR per maand (bouw)

Professionals

19.834 EUR tot 36.594 EUR per jaar (grondwerken)
1.589,47 EUR tot 3.042,01 EUR per maand (bouw)

Dagelijks

7 uren

Wekelijks

35 uren

Overuren

10 uren per dag
48 uren per week (gemiddeld maximaal 44 uur per week gedurende 12 opeenvolgende weken)

Pauzes

Elke 6 uur
20 minuten

In Frankrijk

Reiskostenvergoeding

Kleine verplaatsing: minder dan 50 km : reiskosten en vervoer op basis van het aantal km en per regio. voor grote reizen, terugbetalingen op transportrekeningen of forfaitair bedrag zoals gedefinieerd in het bedrijf.
Info
Opmerking: tijdens een langdurige uitzending moet het bedrijf de kosten van periodieke verplaatsingsen naar huis op zich nemen
Voor gedetacheerde werknemers
Als u een gedetacheerde werknemer bent, komen deze vergoedingen bovenop de verplichte betaling door uw werkgever van de vervoerskosten tussen uw land van herkomst en uw werkplek in Frankrijk.

Maaltijdvergoeding

Openbare werken
10,5 tot 12,24 EUR dagelijks
Gebouw
8,6 tot 11 EUR dagelijks
Schema URSSAF Grote verplaatsing meer dan 50 kilometer
19,1 EUR dagelijks
Bedrijfsonderhandelingen voor het bepalen van de minimum bedragen of kortingen op de facturen

Woonvergoeding

Schema URSSAF Grote verplaatsing meer dan 50 kilometer
68,5 EUR dagelijks (parijs en departement 92,93 en 94 )
50,8 EUR dagelijks overige onderdelen of kortingen op de factuur

Overuren

Eerst 8 uren : 25 % van het uurloon
Na 8 uren 50 % van het uurloon

Nachtwerk

Vastgelegd op bedrijfsniveau
Van 21:00 tot 06:00

Werken op zondag

Vastgelegd op bedrijfsniveau
Info
Zondagwerk blijft sterk geregeld en blijft uitzonderlijk.

Werken op wettelijke feestdagen

Vastgelegd op bedrijfsniveau
Info
Werken op een bank holiday (bankverlofdag) moet worden gecompenseerd met een andere vakantiedag (behalve als de werknemer minder dan drie maanden gewerkt heeft)

Ploegenarbeid

Vastgelegd op bedrijfsniveau

Loon voor stand-by

Vastgelegd op bedrijfsniveau

Jaarlijks vakantiegeld

30 % van vakantiegeld

Extra vakantiedagen

Info
Volgens de anciënniteit + 2j na 20 jaar, + 4j na 25 jaar, + 6j na 30 jaar, maar bedrijfsovereenkomsten kunnen voorzien in anciënniteitsverlofdagen vanaf het 3e jaar.

13de maand

Het is mogelijk om een 13de maand te krijgen, maar dat moet het bedrijf beslissen

Aanvullende bedrijfspensioenregelingen

Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Aanvullende looncomponenten

Zwaarte van het werk (pénibilité) op regionaal niveau vastgelegd

Aantal vakantiedagen

2,5 dagen per maand
30 dagen per jaar

Wettelijke feestdagen

10 dagen + pinksteren (specifiek statuut)
1 januari
Paasmaandag
1 mei
8 mei
14 mei
Pinksteren
14 juli
15 augustus
1 november
11 november
25 december

Sociale zekerheids bijdragen

23 % van brutoloon rekening houdend met pensioenenfondsen.
Voor gedetacheerde werknemers
Bent u een gedetacheerde werknemer, dan moet uw werkgever u registreren en sociale bijdragen betalen in het land waar hij gevestigd is. Als bewijs daarvan moet de werkgever een A1-formulier hebben waaruit blijkt dat u inderdaad gedekt bent voor arbeidsongevallen, ziekte, pensionering, gezinsbijslagen, enz.

Inkomstenbelasting

Afhankelijk van het bedrijf

Aanvullende pensioenfondsen

Belastingen betaald op het eind van het jaar
Info
Als u gedurende een jaar meer dan 183 dagen in Frankrijk verblijft, moet u in Frankrijk belasting betalen.

Ziekte

Dag 4 tot 48 : 100 %
Dag 49 tot 90 : 75 %
Voor gedetacheerde werknemers
Niet van toepassing op gedetacheerde werknemers

Verwondingen/ongevallen op het werk

Als de onbeschikbaarheid minder dan 30 dagen bedraagt dag 1 tot 15 EUR 90 %
Als de onbeschikbaarheid minder dan 30 dagen bedraagt dag 16 tot 30 : 100 %
Als de onbeschikbaarheid meer dan 30 dagen bedraagt dag 1 tot 90 : 100 %
Voor gedetacheerde werknemers
Niet van toepassing op gedetacheerde werknemers

Info Contacten

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
T. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Bulgaars, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Frans

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
T. 0033142013000
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Frans

Info Brochures