Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Spanje

Laatst geüpdatet op 17-9-2021
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
17.397,64 EUR tot 20.190,6 EUR per jaar

Loon per categorie

17.397,64 EUR per jaar niveau xii: gewone arbeider
17.658,6 EUR per jaar niveau xi: gespecialiseerd arbeider / cat. 2 specialist
17.923,47 EUR per jaar niveau x: administratief assistent / cat. 1 specialist
18.192,32 EUR per jaar niveau ix: cat. 2 functionaris
18.465,2 EUR per jaar niveau viii: cat. 1 functionaris
18.742,16 EUR per jaar niveau vii: cat. 2 landmeter/voorman
19.023,29 EUR per jaar niveau vi: cat. 1 landmeter /specialist
19.308,63 EUR per jaar niveau v: algemeen opzichter
19.598,26 EUR per jaar niveau iv: algemeen leidinggevende/industrieel technicus
19.892,22 EUR per jaar niveau iii: houders van diploma of getuigschrift
20.190,6 EUR per jaar niveau ii: gevorderde gediplomeerden

Dagelijks

Max. 9 uren
Info
Andalusië en Extremadura hebben een speciale zomerarbeidstijd: de werknemers mogen alleen 's ochtends werken

Wekelijks

40 uren per week
1736 uren per jaar

Overuren

80 uren per jaar behalve in gevallen van overmacht

Pauzes

Rust

Bij een werkdag van ten minste 6 uur
15 minuten

Speciale condities

Portiers, bewakers en wachters
72 uren per week
Ondergrondse werkzaamheden
6 uren per dag
35 uren per week

In Spanje

Reiskostenvergoeding

Als het meer dan 15 km van het huis of huurflat van de werknemer is.

Woonvergoeding

Volledige dagvergoeding: wanneer werknemers, door de verplaatsing, niet in hun verblijfplaats kunnen overnachten. het bedrag wordt vastgelegd in regionale collectieve arbeidsovereenkomsten.
Helft van de vergoeding: op een afgelegen werkplek, als vergoeding voor het middageten (als het bedrijf niet daarin voorziet), wanneer de werknemers 's avonds naar huis kunnen. het bedrag wordt vastgelegd in regionale collectieve arbeidsovereenkomsten.

Overuren

De werkgever moet overuren tegen een hoger tarief dan het normale betalen. Het aantal overuren voor elk van de categorieën of niveaus wordt in collectieve arbeidsovereenkomsten vastgelegd. De bedrijven mogen de overuren compenseren met gelijkwaardige rustperioden

Nachtwerk

Van 22:00 tot 06:00
25 % van het uurloon als het avondwerk meer dan 4 uur duurt, wordt het supplement betaald zoals een volledige dag werken.

Werken op wettelijke feestdagen

Niet verplicht
Toegelaten
Het loon is niet vastgelegd.

Gevaarlijk werk

20 % van brutoloon

Loon voor stand-by

Niet van toepassing

Jaarlijks vakantiegeld

Niet van toepassing

13de maand

Info
Als volgt te betalen voor kalenderdagen:
a) Vergoeding voor juni: van 1 januari tot 30 juni.
b) Kerstgratificatie: van 1 juli tot 31 december.
Bedrag: volgens het niveau en de categorie van de tabel van elke collectieve arbeidsovereenkomst

Aantal vakantiedagen

30 dagen per jaar 21 moeten werkdagen zijn. het recht op vakantie is niet onderworpen aan compensatie.

Wettelijke feestdagen

12 nationale dagen
2 lokale dagen
1 en 6 januari
Pasen
1 mei
15 augustus
12 oktober
1 november
6, 8 en 25 december
Info
Provinciale collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen meer dagen voorzien.

Sociale zekerheids bijdragen

1067,4 tot 3.642 EUR per maand voor ingenieurs en voor gediplomeerden
885,3 tot 3.642 EUR per maand voor technici, deskundigen en gekwalificeerde assistent-ingenieurs
770,1 tot 3.642 EUR per maand voor administratieve managers
764,4 tot 3.642 EUR per maand voor ongeschoolde assistenten
764,4 tot 3.642 EUR per maand voor administratieve kaderleden
764,4 tot 3.642 EUR per maand voor ondergeschikten
764,4 tot 3.642 EUR per maand voor administratieve assistenten
25,48 tot 121,4 EUR per dag voor eerst en tweede categorie geschoolde werknemers
25,48 tot 121,4 EUR per dag voor de derde categorie geschoolde werknemers en specialisten
25,48 tot 121,4 EUR per dag voor arbeiders
25,48 tot 121,4 EUR per dag voor werknemers jonger dan achttien
Voor gedetacheerde werknemers
Gedetacheerde werknemers betalen socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst. Afhankelijk van het land van oorsprong heeft Spanje echter samenwerkingsovereenkomsten inzake sociale zekerheid gesloten.

Aanvullende sociale verzekering

Info
In sommige collectieve arbeidsovereenkomsten staat een clausule over de betaling van een ziektekostenverzekering of een pensioenplan. Sommige plannen ontvangen alleen bijdragen van werkgevers, andere laten ook toe dat werknemers voor een lager percentage bijdragen storten.
Voor gedetacheerde werknemers
Als deze clausules in het bedrijfsakkoord opgenomen zijn, gelden ze voor alle werknemers, migranten en gedetacheerden.

Inkomstenbelasting

Afhankelijk van de gezinssituatie
Voor gedetacheerde werknemers
Alleen voor werknemers die socialezekerheidsbijdragen in Spanje betalen.

Ziekte

Dag 1 tot 3 : 0 %
Dag 4 tot 20 : 60 %
Na 20 dagen 75 %
Info
In bijna alle sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten en bedrijfsovereenkomsten worden die voordelen aangevuld met bijdragen van het bedrijf.

Verwondingen/ongevallen op het werk

100 % na de dag ziekteverlof

Info Contacten

CCOO del Hábitat

Calle de Albasanz, 3. Bajo, 28037 Madrid
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Frans, Spaans

UGT FICA Federación de Industria, Construcción y Agro

Avenida de América, nº 25 - 5ª planta
28002-Madrid
Tel. +34 915 89 75 07
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Spaans, Frans, Engels