Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estland

Laatst geüpdatet op 5-3-2019
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
500 EUR per maand 2018
2,97 EUR per uur 2018

Dagelijks

8 uren per dag standaard
8 * uren voor nachtwerk

Wekelijks

40 uren per week standaard
48 * uren voor nachtwerk

Overuren

5 uren per dag
8 tot 12 uren per week

Pauzes

na 6 uur werken (voor minderjarigen na 4,5 uur werken)
30 minuten
Geen onderdeel van de standaardarbeidstijd
Niet betaald

In Estland

Reiskostenvergoeding

Info
Een werknemer heeft het recht een vergoeding te eisen voor uitgaven in verband met een zakenreis (reis- en verblijfkosten en andere kosten in verband met zakenreizen).

Maaltijdvergoeding

Niet van toepassing

Woonvergoeding

Een werknemer heeft het recht een vergoeding te eisen voor uitgaven in verband met een zakenreis (reis- en verblijfkosten en andere kosten in verband met zakenreizen).

Verblijfkosten/dagvergoedingen

22,37 EUR per dag alleen bij een zakenreis naar het buitenland (50 km over de grens)

Overuren

50 % van het uurloon
Vrije tijd hetzelfde als de overuren

Avondwerk

Niet toegestaan

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 06:00
25 % van het uurloon
of bijkomende vrije tijd

Werken op zaterdag

Toegelaten
Info
Er wordt aangenomen dat de wekelijkse rusttijd op zaterdag en zondag toegekend wordt.

Werken op zondag

Toegelaten
Info
Er wordt aangenomen dat de wekelijkse rusttijd op zaterdag en zondag toegekend wordt.

Werken op wettelijke feestdagen

Niet verplicht
Toegelaten
100 % van het uurloon
of bijkomende vrije tijd

Ploegenarbeid

Toegelaten

Gevaarlijk werk

Niet van toepassing

Loon voor stand-by

Van toepassing
Gemiddeld loon van een werknemer

Jaarlijks vakantiegeld

Van toepassing

13de maand

Niet van toepassing

14de maand

Niet van toepassing

Aanvullende looncomponenten

Van toepassing
Info
Mits akkoord van de werkgever kan de werknemer een deel van de winst of de omzet of een vergoeding van de werkgever ontvangen bij contract gesloten tussen de werkgever en een derde.

Aantal vakantiedagen

28 dagen per jaar (jaarlijkse vakantie)
35 dagen per jaar (jaarlijkse vakantie voor minderjarigen, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikte werknemers)

Wettelijke feestdagen

12 dagen 2018
1 januari - Nieuwjaarsdag
24 februari – Onafhankelijkheidsdag en verjaardag van de Republiek Estland
Goede Vrijdag
Paaszondag
1 mei - Dag van de Arbeid
Pinksteren
23 juni – Dag van de Overwinning
24 juni – Midzomerdag
20 augustus – Dag van het Herstel van de Onafhankelijkheid
24 december – Kerstavond
25 december – Kerstdag
26 december – Tweede kerstdag

Sociale zekerheids bijdragen

Info
Sociale belastingen
De sociale belastingen worden betaald tegen een tarief van 33% op alle betalingen aan de werknemers voor gepresteerd beloond werk. De werkgevers betalen volledig de sociale belastingen. Er moet altijd een minimumbedrag verplicht aan de sociale belastingen worden betaald, gelijk aan 33% (sinds 2017) van het in de Begrotingswet voorziene minimum.
In 2017 is dat 139,75 EUR per maand, zelfs als geen betalingen voor loondienst werden gedaan.

Aanvullende sociale verzekering

1,6 % van brutoloon werkloosheidsverzekeringspremie
Info
De werkgevers betalen de werkloosheidsverzekeringspremie tegen een tarief van
0,8% van het brutomaandloon.

Inkomstenbelasting

20 % van brutoloon

Aanvullende pensioenfondsen

2 % van brutoloon
Info
Indien gevraagd door de werknemer kan het tarief 3% bedragen. Na toetreding kan men niet meer uit het verplicht gefinancierde pensioenstelsel stappen. Iedereen die na 1 januari 1983 geboren is, is verplicht om toe te treden.

Ziekte

70 % van gemiddeld loon
Info
De uitkering wordt van dag 4 tot dag 8 door de werkgever betaald. Vanaf dag 9 wordt de uitkering betaald door het ziekenfonds.

Indien de werkgever de werknemersgegevens elektronisch aanlevert, word de documentatie elektronisch gepresenteerd door de werkgever en de dokter (EHIF-database)

Voor meer informatie, zie: https://www.haigekassa.ee/en
Voor gedetacheerde werknemers
De uitkering voor arbeidsongeschiktheid wordt betaald door het woonland, dat is de staat die de E106 of S1 formulieren en de Europese Ziekteverzekeringskaart heeft uitgevaardigd.

Voor meer informatie, zie: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Verwondingen/ongevallen op het werk

100 % van gemiddeld loon
Info
De uitkering wordt betaald door de ziektekostenverzekering vanaf de twee dag vrijstelling van het werk
Voor gedetacheerde werknemers
De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt toch betaald door het land van verblijf van de werknemer, d.w.z. het land dat het E106- of S1-formulier en de Europese ziekteverzekeringskaart heeft uitgereikt.

Info Contacten

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Ests

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Ests