Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Laatst geüpdatet op 12-3-2019
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

Van toepassing
168,01 EUR per week 18 jaar en ouder
161,23 EUR per week 17 jaar
158,39 EUR per week jonger dan 17 jaar

Loon per categorie

Ongeschoold

187 EUR tot 219 EUR per week
Info
Niet standaard, kan verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Geschoold

218 EUR tot 258 EUR per week
Info
Niet standaard, kan verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Specialist

233 EUR tot 270 EUR per week
Info
Niet standaard, kan verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Voorman

300 EUR tot 400 EUR per week
Info
Niet standaard, kan verschillen van bedrijf tot bedrijf.

Beginners / jonge werknemers

160 EUR tot 180 EUR per week

Professionals

300 EUR tot 400 EUR per week

Dagelijks

8 uren 07:30 – 16:00
Info
De arbeidstijd kan verschillen van bedrijf tot bedrijf. Men kan tijdens de winter meer werken om het geringere aantal uren van de zomer goed te maken of vice versa (bankuren).

Wekelijks

40 uren

Overuren

2 uren per dag (het aantal per dag gewerkte uren met inbegrip van de overuren mag niet meer bedragen dan twee ploegen van elk 8 uren. minimaal aantal verplichte overuren bedraagt 2 uren. er zouden 11 uren rust per dag moeten zijn)
56 uren per week (inclusief overuren. meer naar keuze van de werknemer)

Pauzes

De duur van de pauzes verschilt van bedrijf tot bedrijf.
Geen onderdeel van de standaardarbeidstijd
Niet betaald tenzij anders afgesproken in een collectieve arbeidsovereenkomst

Speciale condities

Max. aantal uren zijn volgens de wettelijk toepasbare gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Info
Werken onder speciale omstandigheden omvat: tunnels; ploegenarbeiders; op hoogte;

In Malta

Reiskostenvergoeding

Niet van toepassing tenzij gespecificeerd in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Maaltijdvergoeding

Niet van toepassing tenzij gespecificeerd in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Woonvergoeding

Niet van toepassing tenzij gespecificeerd in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Verblijfkosten/dagvergoedingen

Niet van toepassing tenzij gespecificeerd in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Overuren

150 % van het uurloon
200 % van het uurloon tussen 00:00 en 06:00
200 % van het uurloon zondagen en wettelijke feestdagen

Avondwerk

Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst
Van 14:00 tot 22:00

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 06:00
Info
Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Werken op zaterdag

Toegelaten
Info
Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Werken op zondag

Toegelaten
Info
Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Werken op wettelijke feestdagen

Verplicht
Toegelaten
Info
Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Ploegenarbeid

Toegelaten
Info
Toegelaten volgens collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Gevaarlijk werk

Niet van toepassing tenzij gespecificeerd in de collectieve arbeidsovereenkomst of de arbeidsovereenkomst.

Loon voor stand-by

Van toepassing
Zoals overeengekomen tussen werkgever en werknemer

Jaarlijks vakantiegeld

Niet van toepassing

13de maand

Niet van toepassing

14de maand

Niet van toepassing

Aanvullende looncomponenten

512,6 EUR per jaar
Betaald per kwartaal

Aantal vakantiedagen

24 dagen
Info
Dagen zijn facultatief mits overeengekomen tussen werkgever en werknemer.

Wettelijke feestdagen

14 dagen
Nieuwjaarsdag
10 februari
19 maart
31 maart
Goede Vrijdag
Dag van de Arbeid
7 juni
29 juni
Maria-Hemelvaart
8 september
21 september
8 december
13 december
Kerstdag
Info
Wettelijke feestdagen die in het weekend vallen (of een vrije dag bij 4-ploegenarbeid), zijn verloren.

Sociale zekerheids bijdragen

10 % van basisloon tot een maximum van 34,49 EUR per week indien geboren voor 1962
42,57 EUR per week indien geboren na 1962

Inkomstenbelasting

Info
volgens de door ministerie uitgegeven tabellen en op jaarbasis.

Aanvullende pensioenfondsen

Info
tenzij gespecificeerd in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Ziekte

15 dagen in 100 %
+ 15 dagen in 50 %
Info
Er worden meer dagen toegekend, als dat in de collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen is

Om de 6 dagen door een huisarts afgeleverd medisch attest tijdens de ziekte, dat naar de Dienst Sociale Zekerheid moet worden verstuurd met een kopie voor de werkgever.

Verwondingen/ongevallen op het werk

365 dagen in 100 %
Info
Meer dagen indien gespecificeerd in een collectieve arbeidsovereenkomst

Info Contacten

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Italiaans, Maltees