Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Zwitserland

Laatst geüpdatet op 20-2-2020
Toon alle bedragen in Zwitserse frank (CHF)

Minimumbrutoloon

Er is geen nationaal wettelijk minimumloon.

Loon per categorie

Bouwvakkers zonder ervaring (loonklasse C)

25,95 CHF tot 26,75 CHF

Bouwvakkers met ervaring (loonklasse B)

29,2 CHF tot 29,95 CHF

Stagiair met bouwspecifieke cursusbezoeken (loonklasse A)

30,85 CHF tot 31,7 CHF

Gekwalificeerd met stage in bouw (loonklasse Q)

32,05 CHF tot 32,9 CHF

Voorman (loonklasse V)

34 CHF tot 36,9 CHF

Dagelijks

7,5 tot 9 uren
Info
Volgens de werktijdkalender.

Wekelijks

40,5 uren
Info
Jaarlijks totaal aantal uur: 2.113 (52,14 weken van 40,5 uur)

Overuren

50 uren per week
Info
Aan het einde van de maand moet een toeslag worden betaald om te compenseren voor alle werkuren boven de 48 uur per week.

Pauzes

15 minuten
60 minuten

Reistijd

Info
Hoewel werknemers worden vergoed voor hun reistijd (min 30 minuten per dag), wordt de reistijd niet meegeteld als werktijd.

In Zwitserland

Reiskostenvergoeding

0,6 CHF per km
Info
Reiskosten worden enkel vergoed als het bedrijf expliciet heeft gesteld dat een privévoertuig moet worden gebruikt.
Het bedrijf moet de kosten dekken van de reizen van gedetacheerde werknemers naar Zwitserland.

Maaltijdvergoeding

16 CHF (hoger in enkele kantons)
Info
Als het bedrijf geen voedsel verstrekt.

Woonvergoeding

Info
Hoewel het bedrijf de kosten van accommodatie en maaltijden moet dekken, zijn er geen richtlijnen hierover.

Overuren

25 %
Info
Een toeslag wordt betaald voor alle gewerkte uren boven de 48 uur per week. Aan het einde van elke maand kunnen in totaal 25 nieuwe en 100 uren overwerk worden overgedragen (er moet onmiddellijk een toeslag worden betaald over alle uren boven deze).
Aan het einde van april wordt een toeslag betaald voor alle overgebleven overwerk.

Nachtwerk

Tijdelijk
Tenminste 25 % per uur
Permanent
2 CHF per uur
Info
Voor werk tussen 20:00h 's avonds en 5:00h 's ochtends (bedrijf moet vooraf toestemming verkrijgen)

Werken op zaterdag

25 %
Info
De verschillende toeslagen mogen niet worden gecombineerd

Werken op zondag

50 %
Info
Voor werk tussen 5:00h zaterdagavond en 5:00h maandagmorgen (bedrijf moet vooraf toestemming verkrijgen)

Ploegenarbeid

Tijdbonus van 20 minuten per ploegendienst
Of 1 CHF per uur

Jaarlijks vakantiegeld

10,6 % 5 weken
13 % 6 weken tot en met de leeftijd van 20, en boven de leeftijd van 50.

13de maand

8,3 %
Info
Uitbetaald aan het einde van ieder jaar.

Anciënniteit

Op de leeftijd van 65.
Info
Wettelijke bepaling.

Aanvullende bedrijfspensioenregelingen

Pensioen vanaf 60 jaar in de sectoren bouwnijverheid en spoorbouw (FAR)
Werknemersbijdrage van 2 %
Info
Geen vrij verkeer van voordelen. Pensioen wordt ontvangen als aan strikte voorwaarden is voldaan. Bijdrage is niet verplicht voor het boeken van toewijzingen tot maximaal 90 dagen.

Aantal vakantiedagen

5 weken van de leeftijd van 20 tot 50.
6 weken tot en met de leeftijd van 20 en boven de 50.
Info
Betalingswijze overeen te komen met het bedrijf.

Wettelijke feestdagen

8 wettelijke feestdagen per jaar
Info
Betaald op basis van wanneer ze vallen (uren volgens de werktijdkalender).

Inkomstenbelasting

10 tot 15 %
Info
Belastingen worden alleen aan de bron afgetrokken voor buitenlandse werknemers met tijdelijke of geen verblijfsvergunning. Alle anderen betalen de belastingen achteraf.

Aanvullende pensioenfondsen

300 CHF tot 700 CHF
Info
Individueel bepaald door elk bedrijf (enkel te vergoeden na 90 dagen dienstverband).
Voor gedetacheerde werknemers
Deels van toepassing

Pensioen, invaliditeit

5,125 %

Werkloosheid

1,1 %

Ongevallenverzekering

1,5 tot 3 %
Info
Voor niet werkgerelateerde ongevallen (tijdens vrije tijd). Individueel bepaald door elk bedrijf.

Loonverzekering

1,5 tot 3 %
Info
Individueel bepaald door elk bedrijf (tot 50% van de werkelijke kosten).

Beroepsbijdrage Parifonds-Bouw

0,7 %
Info
Aan de leden van de Unia-vakbond kan een groter deel worden vergoed.

Stichting FAR

2 %
Info
Bijdrage niet verplicht voor detacheringsopdrachten tot 90 dagen.
Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Ziektekostenverzekering (privé)

250 CHF tot 400 CHF
Info
Verzekeringsdekking moet worden afgesloten bij een particuliere verzekeraar (zie www.comparis.ch) EU.EFTA-werknemers: vrijstelling van verplichte verzekering voor detacheringsopdrachten tot 24 maanden na overleggen van een a1-certificaat.
Voor gedetacheerde werknemers
Deels van toepassing

Ziekte

90 % vanaf de tweede dag (tot een maximum van 730 dagen)
Info
Vergoedingen en voordelen worden via het bedrijf betaald.

Verwondingen/ongevallen op het werk

80 % vanaf de eerste dag (tot een maximum van 730 dagen)
Info
Vergoedingen en voordelen worden via het bedrijf betaald.

Info Contacten

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
T. +41 31 350 22 72
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Frans, Duits, Italiaans