Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projekts

Šī tīmekļa vietne izveidota, pateicoties EFBWW (Eiropas Celtniecības un kokapstrādes darbinieku federācija) veiktajam projektam ar finansiālu Eiropas Komisijas atbalstu (DG EMPL).

Kādēļ šī tīmekļa vietne?

Pagaidu migrācijai un jo īpaši darba ņēmēju norīkošanai darbā ir būtiska nozīme celtniecības nozarē, jo tas ir ļoti mobils darbaspēks, ir liels pieprasījums pēc kvalificētiem un nekvalificētiem darba ņēmējiem un ir spēcīga konkurence starp uzņēmumiem. Tomēr princips "vienāda alga par to pašu darbu tai pašā darba vietā" ne vienmēr tiek ievērots.

Šī tīmekļa vietne palīdzēs darba ņēmējiem saņemt nozares sektoram specifisku, īsu un viegli pieejamu informāciju par viņu tiesībām. Darba ņēmēji arī varēs sazināties ar arodbiedrībām savā valstī vai mītnes valstī, lai saņemtu tiešu atbalstu.

Eiropas līmenī šī iniciatīva atbilst Direktīvai 2014/67/EK, kas norāda, ka ir svarīgi uzlabot nodarbinātības noteikumu un nosacījumu pieejamību un pārskatāmību dažādās ES dalībvalstīs, lai nodrošinātu pareizu Direktīvas 96/71/EK piemērošanu un tādējādi aizsargātu norīkoto darba ņēmēju tiesības.

Visa informācija ir pieejama visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.