Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projekt

To spletno mesto je rezultat projekta, ki ga je ustanovilo EFBWW (Evropsko združenje gradbenih in gozdnih delavcev) s finančno podporo Evropske komisije (DG EMPL).

Zakaj to spletno mesto?

Začasne migracije in zlasti napotitve delavcev na delo so ključnega pomena v gradbenem sektorju, saj ima zelo mobilno delovno silo, visoko povpraševanje po kvalificiranih in nekvalificiranih delavcih in močno konkurenco med podjetji. Vendar pa načelo "enaka plača za enako delo na istem delovnem mestu" ni vedno spoštovano.

To spletno mesto bo pomagala delavcem pri iskanju posebnih sektorskih, jedrnatih in lahko dostopnih informacij o njihovih pravicah. Delavci bodo tako lahko stopili v stik z sindikati v svoji matični državi ali državi gostiteljici za prejemanje neposredne podpore.

Na evropski ravni je ta pobuda v skladu z Direktivo 2014/67/ES, ki poudarja pomen boljšega dostopa in preglednosti pogojev za delo in zaposlitev v različnih državah članicah EU, da bi zagotovila pravilno uporabo Direktive 96/71/ES in s tem zaščito pravic napotenih delavcev.

Vse informacije so na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.