Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Srbija

Nazadnje posodobljeno dne 29. 08. 2022
Prikaži vse valute v Srbski dinar (RSD)

Minimalna bruto plača

271,22 RSD na uro
47.192,98 RSD na mesec

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

271,2 za 414,7 RSD na uro

Kvalificiran

487,2 za 587 RSD na uro

Strokovnjak

429,1 za 673,1 RSD na uro

Delovodja

529,6 za 960 RSD na uro za inženirje

Profesionalci

701,8 za 1.419,4 RSD na uro

Povprečna plača (navedba)

102.134 bruto
73.526 neto

Dnevna obveznost

8 ure

Vsak teden

40 ure

Nadure

8 ure na dan
Informacije
Dnevni delovni čas ne sme biti daljši od 12 ur, vključno z nadurami.

Odmori

30 minut
Del standardnega delovnega časa
Plačano
Informacije
Zaposleni, ki čez dan delajo več kot 10 ur, imajo pravico do 45-minutnega odmora.

Znotraj države Srbija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Ni del standardnega delovnega časa
Ne gre za pavšal
Informacije
Če delodajalec ni predvidel prevoza, je dolžan izplačati dodatek v višini cene vozovnice v javnem prevozu

Dodatek za prehrano

10.503,68 RSD neto na mesec

Dodatek za nastanitev

2 % minimalne neto plače
Informacije
Navedeni dodatek (2 % minimalne neto plače) je predviden v primeru, ko je delodajalec zagotovil nastanitev in prehrano. Če to ni zagotovljeno – so zaposleni upravičeni do povračila realnih stroškov za prehrano in nastanitev.

Dnevnice/dnevni dodatek

Da za službeno potovanje
Informacije
Dnevni dodatek in dodatek za prehrano se medsebojno izključujeta.

Nadure

26 % plače

Večerno delo

Dovoljeno do dne 22:00 ure
Informacije
V Srbiji se to smatra kot delo v drugi izmeni. Povišanje plače ni obvezno, razen če to ureja CBA.

Nočno delo

Dovoljeno
26 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
Informacije
Povišanje plače ni obvezno. Lahko ga ureja CBA.

Delo v nedeljo

Dovoljeno
Informacije
Povišanje plače ni obvezno. Lahko ga ureja CBA.

Delo na praznik

Ni določeno z zakonom
Dovoljeno
110 % plače

Izmensko delo

Dovoljeno
15 % na uro
Informacije
Poveča se za 15 %, če takšno delo že ni izračunano v osnovni plači.

Plačilo pripravljenosti

Primerno
10 % od plače na uro
Informacije
Dežurstvo. Zaposleni se je dolžan odzvati klicu delodajalca med dnevnim ali tedenskim počitkom. Med časom dežurstva se plača poviša za 10 %

Dodatek za letni dopust

Primerno
2.917,96 RSD na mesec
35.012,22 RSD na leto
Informacije
Znesek je vsaj enak mesečni minimalni plači - izplača se lahko v enem obroku, dveh ali več obrokih ali mesečno - 1/12 zneska vsak mesec.

Dodatne komponente osebnega dohodka

Primerno
0,4 % osnove za vsako leto zaposlitve pri delodajalcu
Veljavno za del plače od 15.000,00 srbskih dinarjev naprej
Informacije
Za vsako polno leto zaposlitve pri delodajalcu se plača poviša za 0,4 %

Število praznikov

Minimalno 23 dni na leto
Informacije
Minimalni znesek 20 dni (Zakon o delu) se povečuje na različnih osnovah, ki jih določa Zakon o delu.
Najmanj 23 dni je najnižje število glede na podružnico CBA za sektor za vzdrževanja cest.

Državni prazniki

Novoletni dan
Drugi novoletni dan
7 januar
15 in 16 februar dan državnosti
Veliki petek za velikonočni ponedeljek
Praznik dela
Dan premirja
Božični dan
Informacije
Če je državni praznik v nedeljo - dan po državnem prazniku (tj. ponedeljek) ni delovni dan.

Prispevki za socialno varnost

14 % pokojnina
5,15 % zdravje
0,75 % brezposelnost

Davek na dohodek

10 %
Informacije
Veljavno za del plače od 15.000,00 srbskih dinarjev naprej

Bolezen

65 % plače
Informacije
Delodajalec v prvih 30 dneh odsotnosti zaradi bolezni izplača plačo, nato pa plačo izplačuje republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

Poškodbe pri delu/nesreče

100 % plače
Informacije
Delodajalec v prvih 30 dneh odsotnosti zaradi bolezni izplača plačo, nato pa plačo izplačuje republiški zavod za zdravstveno zavarovanje

Informacije Stiki

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Srbsko