Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nizozemska

Nazadnje posodobljeno dne 17. 02. 2020
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Primerno
14,04 EUR za 18,57 EUR na uro

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

5,61 EUR za 10,52 EUR na uro : 16 do 21 let
14,04 EUR na uro : 22 let in več

Kvalificiran

8,18 EUR za 13,01 EUR na uro : 17 do 21 let
14,85 EUR za 15,79 EUR na uro : 22 let in več

Strokovnjak

12,26 EUR za 16,35 EUR na uro : 18 do 21 let
16,89 EUR za 17,74 EUR na uro : 22 let in več

Delovodja

15,72 EUR za 18,57 EUR na uro

Profesionalci

Informacije
za pisarniške delavce, uporablja se drugačen plačni sistem.

Dnevna obveznost

8 ure med 7:00 in 19:00

Vsak teden

40 ure

Nadure

12 ure na dan (delovni čas + čas potovanja + odmori)

Odmori

Ni plačano

Počitek

30 minut (> 5,5 ur dela)
45 minut (> 8 ur dela)
60 minut (> 10 ur dela, 0,5 ure naenkrat)

Znotraj države Nizozemska

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

0,32 EUR na km
Informacije
Nadomestilo za potne stroške od začasnega bivališča do delovnega mesta.

Plačilo za čas vožnje: prva dnevna ura se ne plača, v kolikor se vozite sami ali kot sopotnik. Voznik s sodelavci prejme plačilo za vsako uro vožnje.

Dodatek za prehrano

Primerno če se delavec ne more voziti domov vsak dan.
6,65 EUR na dan ali brezplačne obroke

Dodatek za nastanitev

Delodajalec plača vse stroške
Informacije
Brezplačno bivanje, ko se delavec vsak dan ne more voziti domov.

Dnevnice/dnevni dodatek

Delovna oblačila: 0,87 EUR na dan
Škornji: 0,54 EUR na dan
Orodja: 0,75 EUR na dan
Zaščitne čelade in čevlji: brezplačno

Nadure

Prvi 3 ure : 25 % od plače na uro
50 % od plače na uro od ponedeljka 05:00 do sobote 21:00
100 % od plače na uro od sobote 21:00 do ponedeljka 05:00 in prazniki

Večerno delo

Dovoljeno : določeno na ravni podjetja, samo če obstaja dogovor s svetom dela in 70 % delavcev.
Od 19:00 za 00:00
Od ponedeljka do četrtka: 30 % od plače
Petek 50 % od plače
Sobota in nedelja 100 % od plače

Nočno delo

Določeno na ravni podjetja, samo če obstaja dogovor s svetom dela in 70 % delavcev.
Od 00:00 za 07:00
Ponedeljek 100 %
Torek do petek 30 %
Sobota 50 %
Nedelja 75 %

Delo ob sobotah

Dovoljeno
20 % od plače na uro

Delo v nedeljo

Dovoljeno
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Informacije
Delavec v gradbeništvu ne more biti prisiljen delati ob nedeljah.

Delo na praznik

Delo v izmenah je dovoljeno le v posebnih okoliščinah.
100 %

Izmensko delo

Dovoljeno
2 izmeni: 10 % od plače na uro
3 izmeni: 15 % od plače na uro

Plačilo pripravljenosti

Od ponedeljka do petka: 13 EUR
Sobota 20 EUR
Nedelje in prazniki 26 EUR

Dodatek za letni dopust

8 % bruto plače

13. mesec

Določeno na ravni podjetja

Dodatne komponente osebnega dohodka

4,06 % za trajnostno zaposljivost

Drugo

Slabe vremenske razmere

100 %

Delo na cestah ob spremenjenih urah

Med ponedeljkom 07:00 in petkom 20:00: 30 % od plače na uro
Med petkom 20:00 in soboto 20:00: 50 % od plače na uro
Med soboto 20.00 in nedeljo 07:00: 75 % od plače na uro
Med nedeljo 07:00 in ponedeljkom 07:00: 100 % od plače na uro

Število praznikov

20 dni pravni oddelek
5 dni s kolektivno pogodbo
Vsak delavec ima 20 dodatnih plačanih prostih dni (za delo 40 ur na teden, namesto 36 ur na teden).

Državni prazniki

7 dni na leto
1. januar
Velikonočni ponedeljek
27. april
5. maj
Binkoštni ponedeljek
25. in 26. december

Prispevki za socialno varnost

27,65 % bruto plače
Se ne uporablja za napotene delavce

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

0,17 % bruto plače
Se ne uporablja za napotene delavce

Davek na dohodek

19,45 % do EUR 34,712 na leto
37,5 % do EUR 68,507 na leto
49,5 % preko EUR 68,508 na leto
Se ne uporablja za napotene delavce

Dodatni pokojninski skladi

12,35 %

Bolezen

Leto 1 : 100 %
Po 1 leto 70 % + 100 % pokojninski sklad

Poškodbe pri delu/nesreče

Leto 1 : 100 %
Po 4 leto 70 % + 100 % pokojninski sklad

Informacije Stiki

FNV Bouw

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Nizozemščina, Angleščina, Nemščina, Španščina