Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Latvija

Nazadnje posodobljeno dne 2. 01. 2024
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

930 EUR na mesec
5,57 EUR na uro
Nekvalificirani
780 EUR na mesec
4,67 EUR na uro

Dnevna obveznost

7 ali 8 ure
24 ur(a) (seštete ure dela*)
Informacije
7 ur v primeru, če ima delavec posebna tveganja med vsaj 50 % delovnega dne Referenca:
Referenca:
Delovno pravo, 131. člen; točka (1), (3).

Seštete ure dela*Če ni druge izbire in po posvetovanju s predstavniki delavcev, lahko delodajalec nastavi seštete ure dela. V tem primerudelavec ne sme delati več kot 24 ur neprekinjeno in 56 ur tedensko. Med delovnimi dnevi mora imeni najkrajši čas počitka 12 urReferenca:
Delovno pravo 140. člen

Vsak teden

35 ali 40 ure
56 ure (seštete ure dela*)
Informacije
35 ur v primeru, če ima delavec posebna tveganja med vsaj 50 % delovnega dne Referenca:
Delovno pravo, 131. člen; točka (1), (3).

Seštete ure dela*Če ni druge izbire in po posvetovanju s predstavniki delavcev, lahko delodajalec nastavi seštete ure dela. V tem primerudelavec ne sme delati več kot 24 ur neprekinjeno in za več kot 56 ur tedensko. Med delovnimi dnevi mora imeni najkrajši čas počitka 12 urReferenca:
Delovno pravo 140. člen

Nadure

8 ure na teden

Odmori

30 minut
Ni del standardnega delovnega časa
Ni plačano
Informacije
Če je delovni dan dolg vsaj 6 ure

Posebni pogoji

7 ure na dan
35 ure na teden
Informacije
Zmanjšano število ur se uporablja, če zaposleni delajo s posebnimi tveganji, najmanj 50 % delovnih dni/teden.
Delavec dobi vsaj 3 dodatne proste dni, če je njegovo delo v zvezi s posebnimi tveganji.
Referenca:
Delovno pravo, člen 131; točka (3).
Delovno pravo, 151. člen, točka (1); pod točko 2).
2009.03.10. MK št.219; priloga 2

Znotraj države Latvija

Dodatek za nastanitev

60 za 120 EUR na dan

Dnevnice/dnevni dodatek

8 EUR na dan

Nadure

50 % od plače na uro
100 % od plače na uro nekvalificirani

Nočno delo

Dovoljeno (ne velja za mladoletne)
Od 22:00 za 06:00
50 % od plače na uro

Delo na praznik

Ni določeno z zakonom
Dovoljeno
100 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno
brez nagrad

Nevarno delo

Določeno na ravni podjetja.

Plačilo pripravljenosti

Primerno

Dodatek za letni dopust

20 dni na leto

Število praznikov

20 dni na leto

Državni prazniki

13 dni na leto
1. januar
Veliki petek
Velika noč
Velikonočni ponedeljek
1. maj
4. maj
23. in 24. junij
18. november
24., 25. in 26. december
31. december

Prispevki za socialno varnost

10,5 %

Davek na dohodek

20 % plača do dne 20.004 na leto
23 % plača od 20.004 do dne 78.100 na leto
31 % plača 78.100 in + na leto

Bolezen

Dan 2 za 3 : 75 % povprečne plače
Dan 4 za 9 : 80 % povprečne plače
Dan 10 za 182 : 80 % povprečne plače plača država

Informacije Stiki

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Latvijščina