Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Belgija

Nazadnje posodobljeno dne 27. 06. 2024
Prikaži vse valute v Evro (€)

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

Kat. I
17.615 EUR na uro

Kvalificiran

Kat. IA
18.492 EUR na uro
Kat. II
18.781 EUR na uro
Kat. IIA
19.713 EUR na uro

Strokovnjak

Kat. III
19.971 EUR na uro

Delovodja

Kat. IV
21,199 EUR na uro

Začetniki/mladi delavci

Kat. I
17.615 EUR na uro

Profesionalci

Vodja ekipe A
21.968 EUR na uro (delovna skupina a: skupina, sestavljena iz delavcev, ki spadajo v isto kategorijo)
Vodja ekipe B
23.319 EUR na uro (delovna skupina b: skupina, sestavljena iz delavcev, ki spadajo v različne kategorije)
Nadzornik
25.439 EUR na uro

Dnevna obveznost

8 ur(a)

Vsak teden

40 ure

Nadure

1 ura na dan
2 ure na dan (teden "prilagodljivega delovnega časa")
5 ure na teden + sobote (delo ob sobotah se šteje kot nadure in se lahko doda k dovoljenim 5 naduram na teden)
10 ure na teden (teden "prilagodljivega delovnega časa")
180 ure na leto

Odmori

Počitek

Po 6 urah dela
15 minut zakonska določba - brez sektorskega sporazuma

Posebni pogoji

Informacije
Seznam nevarnih in zdravju škodljivih del na zahtevo.

Nobenih omejitev v številu ur, vendar nagrade pri plači: od 10 % do 100 % glede na vrsto dela.

Znotraj države Belgija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Potni stroški in dodatek za mobilnost (glede na čas porabljen za dolge razdalje), se razlikujejo glede na razdaljo in čas.

Podrobnosti o zahtevi.

Dodatek za prehrano

3.247 EUR

Nadure

20 % na uro če ne more nadomestiti v urah
0 % v tednu prilagodljivega dela

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
25 %

Delo ob sobotah

50 %
Informacije
Ob sobotah je izplačilo premije plačljivi tudi v primeru kompenzacije ur.

Delo v nedeljo

Ni urejeno na ravni sektorjev

Delo na praznik

Če delajo ob praznikih, morajo ti dnevi biti nadomeščeni z dodatnim prostim dnevom.

Izmensko delo

10 %
25 % nočna izmena

Nevarno delo

10 za 100 %
Informacije
Seznam nevarnih del na voljo na zahtevo

Dodatek za letni dopust

Primerno
15,38 % bruto plače povišan za 8 %
Junij

13. mesec

Primerno
9 % bruto plače
Plačano dne november

Število praznikov

32 dni na leto

Državni prazniki

10 dni na leto
Novo leto (1. januar)
Velikonočni ponedeljek
1. maj
Vnebohod
Binkoštni ponedeljek
21 julij
Marijino vnebovzetje
Dan mrtvih (1. november)
11 november
Božični dan (25. december)

Prispevki za socialno varnost

13,07 % bruto plače povišan za 8 %

Davek na dohodek

± 30 %

Bolezen

Dan 1 za 7 : 100 % plača delodajalec
Dan 8 za 14 : 85,88 % plača delodajalec brez plačila prispevkov socialnega zavarovanja
Dan 15 za 30 : 85,88 % plača delodajalec in socialno zavarovanje

Poškodbe pri delu/nesreče

Začasna nezmožnost: 90 % bruto plače
Trajna nezmožnost za delo: letna dodelitev
Informacije
Znesek odvisen od stopnje trajne nezmožnosti

Informacije Stiki

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Nizozemščina, Angleščina, Francoščina

ACV Bouw - Industrie & Energie

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Nizozemščina

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Nizozemščina, Angleščina, Francoščina, Portugalščina

CSC Batiment - industrie & énergie

Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Francoščina