Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hrvaška

Nazadnje posodobljeno dne 21. 03. 2023
Prikaži vse valute v Hrvaška kuna (HRK)

Minimalna bruto plača

Primerno
700 EUR

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

700 EUR
729,98 EUR

Kvalificiran

796,34 EUR
862,7 EUR
929,06 EUR

Strokovnjak

975,51 EUR
1.018,65 EUR

Delovodja

1.071,74 EUR
1.138,1 EUR
1.270,82 EUR

Profesionalci

1.327,23 EUR
1.526,31 EUR
1.990,84 EUR

Dnevna obveznost

8 ura

Vsak teden

40 ure
Informacije
Delavci lahko nekaj dni delajo več kot 8 ur na dan, do 56 ur na teden (60 za sezonska dela) in nekaj dni manj kot 8 ur na dan/56 ur na teden, vendar mora na koncu tega obdobja povprečen delovni čas biti 40 ur na teden. V tem primeru ni nadur.

Nadure

10 ure na teden
180 ure na leto
250 ure na leto (cba - kot je primerno)

Odmori

Po 6 urah dela
30 minut
Del standardnega delovnega časa
Plačano

Znotraj države Hrvaška

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Dodatek na podlagi cene vozovnice javnega prevoza

Dodatek za prehrano

17,25 do dne 26,55 EUR na dan
10,62 do dne 17,25 EUR na dan

Dodatek za nastanitev

Stroški nastanitve na gradbišču so v skladu z davčnimi predpisi, ter jih prevzame delodajalec.

Dnevnice/dnevni dodatek

19,91 - 26,55 EUR

Nadure

30 % od plače na uro

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
30 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Delo ob sobotah, se šteje kot običajni delovni čas.

Delo v nedeljo

Dovoljeno
30 % od plače na uro

Delo na praznik

Dovoljeno
50 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno
10 % od plače na uro

Nevarno delo

5 % za vpliv okoljskih dejavnikov
5 za 50 % za telesne in duševne obremenitve
Informacije
Fizično in psihično breme- delo voznikov, ki uporabljajo težka motorna vozila v javnem prometu - delo s težko gradbeno mehanizacijo, - delo na višini nad 25 m ........ najm. 15 %- delo v globinah v ozkih kanalih in jarkih, globljih od 3 m ......... najm. 10 %- delo na visečih odrih ........ najm. 25 %- delo pri kopanju predorov izkopavanja in podporo skal/ .... najm. 30-40 %- miniranje in detoniranje v rudnikih ..... najm. 25 %- potopi in dela s potapljanjem ...... najm. 50%

Plačilo pripravljenosti

70 % od plače na uro (ne manj od zakonsko določene najnižje plače)

Dodatek za letni dopust

Primerno
265,45 EUR letni dopust
79,63 EUR božični dan

Dodatne komponente osebnega dohodka

0,5 % na leto v službi
Plačano vsak mesec

Število praznikov

20 dni na leto 5 delovnih dni/teden
24 dni na leto 6 delovnih dni/teden
Informacije
Vsaka 4 leta delovne dobe, je odobren dodaten dan do 25/30 dni

Državni prazniki

13 dni na leto
1. januar
6. januar
Velikonočni ponedeljek
1. maj
Binkošti
22. junij
25. junij
5. avgust
15. avgust
8. oktober
1. november
25. in 26. december

Prispevki za socialno varnost

15 % za i. steber
5 % za ii. steber
Informacije
Prispevki, ki jih plača delodajalec, in so izračunani glede na bruto plačo:Državni prispevki za zdravstveno zavarovanje 15 %; prispevek za poškodbe pri delu 0,5 %; prispevek za zaposlovanje 1,7 %

Davek na dohodek

20 za 30 %
Informacije
Lokalni davek od 0 % do 18 %, odvisno od občine

Dodatni pokojninski skladi

samo III. steber - ni obvezno

Bolezen

Dan 1 za 42 : 70 %

Poškodbe pri delu/nesreče

100 %

Informacije Stiki

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Tel. +385992536590
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Hrvaščina, Angleščina, Srbsko, Slovenščina, Španščina