Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Črna gora

Nazadnje posodobljeno dne 5. 03. 2019
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

288 EUR bruto

Plača za kategorijo

Povprečna plača (navedba)

650 EUR bruto

Dnevna obveznost

8 ure

Vsak teden

40 ure

Nadure

2 ure na dan
10 ure na teden

Odmori

Počitek

15 minut do 6 ure dela
30 minut do 8 ure dela
45 minut do 10 ure dela
Del standardnega delovnega časa
Plačano
Informacije
Določena s pogodbo o zaposlitvi

Posebni pogoji

Največ 36 ure na teden

Znotraj države Črna gora

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Po podružnični kolektivni pogodbi

Dodatek za prehrano

Topel obrok je sestavni del začetnega zaslužka

Dodatek za nastanitev

Terenski dodatek : 2 % na dan od izračunane vrednosti koeficienta, ki določa zaslužek če je zaposlenemu na terenu zagotovljena brezplačna nastanitev in hrana.
Terenski dodatek : 15 % na dan od izračunane vrednosti koeficienta, ki določa zaslužek če je zaposlenemu na terenu zagotovljena samo brezplačna nastanitev ali samo hrana.
Terenski dodatek : 20 % na dan od izračunane vrednosti koeficienta, ki določa zaslužek če zaposleni na terenu ne prejme nastanitve ali hrane

Nadure

40 % od plače na uro

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 06:00
40 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno

Delo v nedeljo

Tedenski počitek se naj uporablja ob nedeljah. Delodajalec zagotovi zaposlenemu še en dan, da izkoristi svoj tedenski počitek, če to zahteva narava dela in organizacija dela.

Delo na praznik

Dovoljeno
150 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno

Plačilo pripravljenosti

70 % od povprečne plače delavca v prejšnjih treh mesecih
Informacije
Če je prekinitev dela neodvisna od odgovornosti zaposlenega.

Dodatek za letni dopust

Primerno
100 %

Dodatne poklicne pokojninske sheme

Se ne uporablja za napotene delavce

Število praznikov

Minimalno 20 dni
24 dni če je delavec mlajši od 18 let
Informacije
Število dni se poveča v skladu s kriteriji, ki so določeni s kolektivno pogodbo in pogodbo o zaposlitvi.

Državni prazniki

Novoletni dan
Praznik dela
21 maj dan neodvisnosti
13 julij dan državnosti
Pravica do plačanega dopusta za praznovanje verskih praznikov pripada:
- pravoslavni kristjani za božični dan, božič (dva dni), veliki petek, veliko noč (drugi dan) in ???????,
- rimo katoliki za božični dan, božič (dva dni), veliki petek, velika noč (drugi dan) in vsi svetniki,
- muslimani za ramazanski bajram (tri dni) in kurbanski bajram (tri dni),
- judje za Pašo (dva dni) in Jamo Kipur (dva dni).
Informacije
Državni in drugi prazniki se praznujejo dva dni, na dan praznika in naslednji dan

Prispevki za socialno varnost

Od 15 za 20,5 % pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

Od 8,5 za 12,8 % zdravstveno zavarovanje
Od 0,5 za 1 % zavarovanje za primer brezposelnosti

Davek na dohodek

Od 9 za 11 % na zaslužek nad 765 EUR bruto

Bolezen

1 za 60 dni : 75 % od plače
Od 60 dni naprej : 70 % od plače

Poškodbe pri delu/nesreče

100 %

Informacije Stiki

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Tel. +382 (020) 232-315
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Srbsko