Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Nemčija

Nazadnje posodobljeno dne 24. 05. 2023
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Velja za napotene delavce
12 EUR na uro gradbeni delavec brez izkušenj (plačni razred c) nemčija

Plača za kategorijo

17,61 do dne 25,23 EUR na uro (zahodna nemčija)
14,9 do dne 24,26 EUR na uro vzhodna nemčija
17,41 do dne 24,91 EUR na uro (berlin)

Dnevna obveznost

Ponedeljek do dne četrtek 8 ure zimsko obdobje december do dne marec
Petek 6 ure zimsko obdobje december do dne marec
Ponedeljek do dne četrtek 8,5 ure od aprila do novembra
Petek 7 ure od aprila do novembra

Vsak teden

41 ure od aprila do novembra
38 ure zimsko obdobje

Nadure

2 ure na dan maksimalna

Znotraj države Nemčija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

0,2 EUR na km z avtom - največ 20 evrov/dan

Dodatek za prehrano

Dnevna obveznost od doma do delovnega mesta
6 EUR preko 75 km do dne 200 km dnevna obveznost
7 EUR preko 200 km do dne 300 km dnevna obveznost
8 EUR preko 300 km do dne 400 km dnevna obveznost
Vsak teden od doma do delovnega mesta
Preko 75 km do dne 200 km 9 EUR 2 na teden
Preko 200 km do dne 300 km 18 EUR 2 na teden
Preko 300 km do dne 400 km 27 EUR 2 na teden
Preko 400 km 39 EUR 2 na teden

Dodatek za nastanitev

24 EUR do dne 28 EUR na dan
+ 4 EUR na dan

Nadure

25 % od plače na uro

Nočno delo

Od 20:00 do dne 05:00
20 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
Če svet dela soglaša, brez premije

Delo v nedeljo

Dovoljeno - če se strinjajo javni organi
75 % od plače na uro

Delo na praznik

Dovoljeno - če se strinjajo javni organi
Največ 200 % od plače na uro

Izmensko delo

Dovoljeno - če se strinja svet delavcev

Nevarno delo

0,3 do dne 71,6 EUR na uro

Dodatek za letni dopust

20 % bruto plače

13. mesec

Največ 113 ure plače - v večjem delu zahodne nemčije

Število praznikov

30 dni na leto
Informacije
Zakonsko določen minimum je 20 dni/leto. Socialni partnerji so se dogovorili za 30 dni/leto za gradbeni sektor

Državni prazniki

Okoli 12 dni na leto
Informacije
Državni prazniki se razlikujejo od regije do regije.

Prispevki za socialno varnost

20 %

Davek na dohodek

Spremenljivka
Informacije
Dohodnina se izračuna glede na prihodke delavca in družinski status (poročen ali ne, otroci, dohodek mož/žena/partner)

Dodatni pokojninski skladi

9,2 EUR na mesec
Informacije
najnižji dodaten odbitek za pokojnino za gradbene delavce

Bolezen

Teden 1 do dne 6 : 100 % plača delodajalec
Po tednu 6 : 90 % plača zdravstveno zavarovanje največ neto

Informacije Stiki

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Bolgarščina, Angleščina, Nemščina, Poljski, Romunščina

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Angleščina, Nemščina