Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Albanija

Nazadnje posodobljeno dne 20. 02. 2023
Prikaži vse valute v Albanski lek (ALL)

Minimalna bruto plača

26.000 ALL na mesec

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

26.000 ALL za 30.000 ALL na mesec

Kvalificiran

30.000 ALL za 50.000 ALL na mesec

Strokovnjak

50.000 ALL za 70.000 ALL na mesec

Delovodja

45.000 ALL za 60.000 ALL na mesec

Začetniki/mladi delavci

35.000 ALL za 45.000 ALL na mesec

Profesionalci

60.000 ALL za 120.000 ALL na mesec

Dnevna obveznost

8 ure na dan
Informacije
Za delavce, mlajše od 18 let, ne več kot 6 ur

Vsak teden

40 ure

Nadure

8 ure na teden
Informacije
Dodatni nadure niso dovoljene, ko je delavec delal 48 ur na teden.

Odmori

30 minut do 8 ure dela
Preko 8 ure : 30 dodatno minut
Del standardnega delovnega časa
Plačano

Posebni pogoji

Posebni delovni čas je določen v individualnih ali kolektivnih pogodbah pogodbenih strank.

Znotraj države Albanija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Do 20 % mesečne plače v obliki kuponov ali gotovine, če jih pogodbeni stranki določata v pogodbi. (vključuje dodatek za potovanje, dodatek za prehrano, nadomestilo za nastanitev)

Dodatek za prehrano

Informacije
Do 20 % mesečne plače v obliki kuponov ali gotovine, če jih pogodbeni stranki določata v pogodbi. (vključuje dodatek za potovanje, dodatek za prehrano, nadomestilo za nastanitev)

Dodatek za nastanitev

Informacije
Do 20 % mesečne plače v obliki kuponov ali gotovine, če jih pogodbeni stranki določata v pogodbi. (vključuje dodatek za potovanje, dodatek za prehrano, nadomestilo za nastanitev)

Objavljeno iz Albanija

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Kot je določeno v individualnih ali kolektivnih pogodbah pogodbenih strank.

Dodatek za prehrano

Informacije
Kot je določeno v individualnih ali kolektivnih pogodbah pogodbenih strank.

Dodatek za nastanitev

Informacije
Kot je določeno v individualnih ali kolektivnih pogodbah pogodbenih strank.

Nadure

Minimalno 25 % od plače na uro

Večerno delo

Minimalno 20 % od plače na uro
Minimalno 150 ALL na uro
Od 19:00 za 22:00

Nočno delo

Minimalno 50 % od plače na uro
Od 22:00 za 06:00
Informacije
Nočno delo ni dovoljeno za delavce, mlajše od 18 let, in tiste, ki imajo status invalida

Delo ob sobotah

Minimalno 25 % od plače na uro
Informacije
Delo, opravljeno v delovnem dnevu ali ob uradnih praznikih, se poravna z dodatnim honorarjem v višini najmanj 25 % ali z urami v dobro, ki so enake trajanju opravljenega dela in dodatnega odmora najmanj 25 % trajanja tega dela, en teden pred ali po zaključku.

Delo v nedeljo

Minimalno 25 % od plače na uro
Informacije
Delo, opravljeno v delovnem dnevu ali ob uradnih praznikih, se poravna z dodatnim honorarjem v višini najmanj 25 % ali z urami v dobro, ki so enake trajanju opravljenega dela in dodatnega odmora najmanj 25 % trajanja tega dela, en teden pred ali po zaključku.

Delo na praznik

Ni določeno z zakonom
Informacije
Delo, opravljeno v delovnem dnevu ali ob uradnih praznikih, se poravna z dodatnim honorarjem v višini najmanj 25 % ali z urami v dobro, ki so enake trajanju opravljenega dela in dodatnega odmora najmanj 25 % trajanja tega dela, en teden pred ali po zaključku.

Izmensko delo

Dovoljeno

Nevarno delo

Informacije
Določeno v individualnih ali kolektivnih pogodbah pogodbenih strank.

Dodatek za letni dopust

Primerno
100 % plače
Informacije
Plača za letni dopust je tisto, kar bi imel zaposleni, če ne bi imel dovoljenja.

13. mesec

1 mesec plača
Informacije
Za dodatno plačo se plača posebno nadomestilo, če je to predvideno v pogodbi

Delovna doba

Po 10 leta

Drugo

Minimalno 187,5 ALL na uro
Minimalno 50 % od plače na uro

Število praznikov

28 dni na leto

Državni prazniki

14 dni
1 januar
2 januar
15 marec poletni dan
22 marec nevruzov dan
Pravoslavna velika noč
1 maj praznik dela
Dan velikega Eida
Dan Kurbanskega bajrama
19 oktober sreča matere terezije
28 november dan zastave in neodvisnosti
29 november dan osvoboditve
8 december državni dan mladih
25 december božični dan
Informacije
Zaposleni ima pravico do plačila za dneve praznikov. Ko državni praznik pade na vikende, se praznik preloži na ponedeljek.

Prispevki za socialno varnost

9,5 %
2.470 ALL : minimalno plača
10.893 ALL : največ plača

Dodatno zavarovanje za socialno varnost

1,7 %
442 ALL : minimalno plača
1.949 ALL : največ plača

Davek na dohodek

0 za 30.000 ALL : 0
30.001 za 150.000 ALL : 13 % od vsote nad 30.000 ALL
150.001 ALL : 13.000 ALL + 23 % od vsote nad 150.000 ALL

Bolezen

Do 60 % za 6 meseci če imate več kot 10 let delovnih izkušenj
80 % po 6 meseci
Informacije
Prvih 14 dni bolniškega staleža plača delodajalec, preostali bolniški stalež do konca 6-mesečnega obdobja pa plača Zavod za socialno zavarovanje

Poškodbe pri delu/nesreče

80 % za 6 meseci

Informacije Stiki

FSNDSHPSH

Tel. 0035567298237
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Albanščina

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
Tel. 00355682246074
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Albanščina, Angleščina, Francoščina, Italijanski