Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalska

Nazadnje posodobljeno dne 22. 04. 2019
Prikaži vse valute v Evro (€)

Minimalna bruto plača

Primerno
600 EUR

Plača za kategorijo

Nekvalificirani

600 EUR na mesec

Kvalificiran

656 EUR na mesec

Strokovnjak

683 EUR na mesec

Delovodja

719 EUR na mesec

Dnevna obveznost

8 ure na dan

Vsak teden

40 ure na teden

Nadure

2 ure na dan
200 ure na leto

Odmori

1 za 2 ure na dan
Informacije
Delavec ne sme delati več kot 5 zaporednih ur.

Znotraj države Portugalska

Nadomestilo za prevoz na delo<br/>

Informacije
Pravila in pogoji se dogovorijo z delodajalcem. Nakazilo se lahko opravi preko nadomestila življenjskih stroškov.

Dodatek za prehrano

5,7 EUR na dan

Dodatek za nastanitev

Informacije
Pravila in pogoji se dogovorijo z delodajalcem. Nakazilo se lahko opravi preko nadomestila življenjskih stroškov.

Dnevnice/dnevni dodatek

Informacije
Pravila in pogoji se dogovorijo z delodajalcem. Nakazilo se lahko opravi preko nadomestila življenjskih stroškov.

Nadure

50 % od plače na uro za prvo uro
75 % od plače na uro za naslednje ure (ali dele ure)

Nočno delo

Dovoljeno
Od 22:00 za 07:00
30 % od plače na uro

Delo ob sobotah

Dovoljeno
100 % od plače na uro

Delo v nedeljo

Dovoljeno
100 % od plače na uro

Delo na praznik

Dovoljeno
100 % od plače na uro

Dodatek za letni dopust

Primerno
Informacije
Enaki prejemki, kot če bi delavec delal med dopustom.

13. mesec

Primerno
1 mesec bruto plače
Plačano dne začetek dopusta
Informacije
Nadomestilo se plača pred obdobjem najmanj 15 zaporednih dni dopusta. V primeru krajšega dopusta se sorazmerno izplača le del nadomestila, razen če je pisno dogovorjeno drugače.

14. mesec

Primerno
1 mesec bruto plače
Plačano dne december
Informacije
Sorazmerno z obdobjem dela v tem letu.

Število praznikov

22 dni
Informacije
Do 25 dni po registriranega prisotnosti.

Državni prazniki

13 dni + 1 dan na podaljšan vikend
1. januar
Veliki petek
Velikonočna nedelja
25 april
1. maj
Praznik svete evharistije
10 junij
15 avgust
5 oktober
1 november
1 december
8 december
25. december
24. december velja za dan s podaljšanim vikendom in je plačan dopust

Prispevki za socialno varnost

11 % bruto plače

Bolezen

Od 1 za 30 dni 55 % bruto plače
Od 31 za 90 dni 60 % bruto plače
Od 91 za 365 dni 70 % bruto plače
Preko 365 dni 75 % bruto plače
Informacije
Ko je nadomestilo za bolezen 55 % ali 60 %, se dodeli dodatnih 5 %, če:
- je nadomestilo enako ali nižje od 500 evrov- če so v družini več kot 3 otroci, stari do 16 let ali stari do 24 let, če prejemajo dodatek za družine- če je v družini prizadet otrok, ki prejema nadomestilo.

Poškodbe pri delu/nesreče

Zaključena začasna nezmožnost za delo prvi 12 meseci 70 % bruto plače
Zaključena začasna nezmožnost za delo po 12 meseci 75 % bruto plače
Delna začasna nezmožnost za delo 70 % bruto plače
Informacije
Resno nesrečo ali nesrečo s smrtnim izidom mora delodajalec Inšpektoratu za delo sporočiti v 24 urah (ZAKON: Autoridade para kot tudi condições trabalho)V gradbeništvu, če delodajalec ne izpolnjuje predpisov, nosi podizvajalec odgovornost v 24 urah in nato glavni izvajalec.

Informacije Stiki

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Lahko nas kontaktirate v naslednjih jezikih
Portugalščina, Angleščina, Francoščina